Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Bažnyčios dalyvavimas ekologiniuose debatuose

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI įsitikinęs,
kad ekologija gali padėti ugdyti
jaunų žmonių moralę
„L’Osservatore Romano“ nuotrauka

Klimato kaita – visų rūpestis

Bažnyčia vis aktyviau įsijungia į pasaulinius debatus dėl ekologinę krizę aštrinančios klimato kaitos, pabrėždama moralinę atsakomybę gerbti ir saugoti gamtinę aplinką ieškant solidarių sprendimų visuose žmonių visuomenės gyvenimo lygiuose. „Klimato kaita yra rimtas rūpestis ir neišvengiama atsakomybė mokslininkams ir kitiems ekspertams, vyriausybių vadovams ir politikams lyderiams, vietiniams administratoriams ir tarptautinėms organizacijoms, kaip ir kiekvienam žmonių „visuomenės sektoriui bei kiekvienam asmeniui“, – kalbėjo Vatikano atstovas Niujorke vykusioje šiai temai skirtoje tarptautinėje konferencijoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija