Atnaujintas 2007 spalio 10 d.
Nr.76
(1573)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Graži šventė

Natalija MANIKIENĖ

Prof. Vytautas Landsbergis
pasakoja apie kompozitorių
Česlovą Sasnauską

Česlovo Sasnausko choras
su klebonu kan. Donatu Jasulaičiu
ir prof. Vytautu Landsbergiu
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Rugsėjo 30 dieną Kudirkos Naumiestyje iškilmingai paminėtos kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 140-osios gimimo metinės. Čia ankstyvoje jaunystėje būsimasis kompozitorius vargonuoti mokėsi pas savo giminaitį, talentingą vargonininką Liucidą Risauską.

Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos bažnyčioje Sumos šv. Mišiose giedojo Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras, kuriam vadovauja Mindaugas Radzevičius. Pamaldose dalyvavo Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis.

Po šv. Mišių dr. Vinco Kudirkos muziejaus pilnutėlėje salėje apie kompozitorių kalbėjo garbusis svečias prof. V. Landsbergis, dar 1980 metais apie Č.Sasnausko gyvenimą ir kūrybą parašęs knygą.

Po prelegento kalbos Česlovo Sasnausko choras atliko įspūdingiausius kompozitoriaus kūrinius: „Kur bėga Šešupė“, „Užmigo žemė“, „Karvelėli“, „Requiem“, „Marija, Marija“. Chorui ir nenuilstančiam vadovui padėkojo muziejaus darbuotojai Raimundas Jurkšaitis ir Nijolė Marcinkevičienė.

Iškilmingai nuskambėjo Česlovo Sasnausko kūrinys „Plurimos annos“ („Ilgiausių metų“), skirtas prof. V.Landsbergiui besiartinančio 75-erių metų jubiliejaus proga, choro vadovas padovanojo kompaktinę plokštelę su kompozitoriaus kūrinių įrašais. Jubiliatą sveikino Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotojas Žygintas Būčys ir Vinco Kudirkos muziejaus darbuotoja Danguolė Dabrišienė, Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnas Vincas Puida ir sekretorė Julija Sederavičienė, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivė Akvilė Širvaitytė ir direktorius Romas Eikevičius.

Kudirkos Naumiestis, Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija