Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Naujoji Lenkija

Sąjūdžio remtų
deputatų veikla
Maskvoje

Tikrasis gerumas
visada grįžta

Tarptautinis
keramikos
simpoziumas „Mes“

Meilės išpažintis
gimtajam kraštui
sustabdytomis grožio
akimirkomis

Netylanti motinos
rauda

Apie dvasininkų
kultūrinę veiklą

Gyvenimo vingiuose

Europos vyskupų susitikimas Fatimoje

Mindaugas BUIKA

Fatimos Dievo Motinos
šventovės Apsireiškimų koplyčia

Ganytojai meldžia Dievo Motinos užtarimo

Spalio pirmąją savaitę į Fatimos Dievo Motinos šventovę, kur prieš devynis dešimtmečius (1917-ųjų gegužę – spalį) įvyko Švč.Mergelės Marijos apsireiškimai trims tos Portugalijos vietovės piemenėliams Jacintai, Pranciškui ir Liucijai, savo metinei asamblėjai rinkosi Europos katalikų nacionalinių episkopatų vadovai, priklausantys Europos vyskupų konferencijų tarybai (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE). Užbaigiant susitikimą spalio 6 dieną CCEE pirmininkas Estergomo arkivyskupas ir Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdas bei visi jo dalyviai iškilmingoje ceremonijoje perskaitė maldą, kuria Europą ir visus jos gyventojus pavedė Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui.


Moterys taria: „Mes esame!“

Benjaminas ŽULYS

Lietuvių moterų konferencijos
dalyvės prie Kauno muzikinio teatro
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Moterys saugo tikėjimą

Prieš šimtą metų Kauno miesto teatre įvyko pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas. Tada iš visos Lietuvos atvykusios inteligentės, miestietės darbininkės, miestelių ir kaimų darbštuolės garsiai pareiškė: „Mes esame. Tautos labas ir laimė teparagina mus prie bendro darbo“. Tai buvo tarta rūsčiomis carinės okupacijos sąlygomis, kai laisvesnis žodis ir mintis buvo draudžiami.


Meniškųjų bendruomenių kūryba

Rūta AVERKIENĖ

Pelekiškė Teresė Jankauskaitė
prie savo keramikos darbų

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta ir iki spalio 18 dienos veiks meniškųjų Zakavolių ir Pelekiškės kaimų bendruomenių kūrybos darbų paroda. Atidarant šią parodą, jos autoriams atstovavo keramikė iš Pelekiškės Teresė Jankauskaitė. Menininkė trumpai pristatė kitus autorius ir pasidalijo keramikos darbų degimo krosnyje subtilybėmis. Kūrybinę dvasią palaikė tądien koncertavusi Varėnos muzikos mokyklos mokytojo Irmanto Čepaičio vadovaujama gitaristų grupė.


Teatro istorijos trupinys

Bronius VERTELKA

Įdomių faktų iš Juozo Miltinio
dramos teatro istorijos pažėrė
panevėžietė Regina Hokušaitė
(kairėje) ir vilnietė doc. Rita
Aleknaitė-Bieliauskienė

„Tai, ką parašė Česlovas, yra tiesa. Džiugu, kad dar turime gyvų liudininkų, kurie prisimena anuos gerus mūsų teatro laikus“, – pristatydamas Česlovo Pažemecko knygą „Teatras – mano džiaugsmas ir skausmas“ kalbėjo Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Romualdas Urvinis. Iškilmės vyko rugsėjo 27-ąją Kraštotyros muziejaus Moigių parodų salėje. Pats autorius jose nedalyvavo.


Poezija – „Į tavo širdį“

Rūta Averkienė

Laimutė Navickaitė su tėvu Broniumi

Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko dargužiškės Laimutės Navickaitės kūrybos vakaras. Jame pristatytas pirmasis Laimutės poezijos rinkinėlis „Į tavo širdį“. Pati autorė save ir savo poeziją pristatė žodžiais: „Aš paprasta kaimo mergiotė iš Dzūkijos miškų. Ilgakasė geltonplaukė, mėlynų tartum lino žiedas akių. Bridau šaltą rasą, žvaigždes skaičiavau ir galvojau: o dangau, aš viską atiduočiau, kad neprarasčiau jų daugiau...“


Fotografijos patriarcho sukaktis

Bronius VERTELKA

Fotografijų parodos „Laikas
visagalis“ ir leidinio apie jubiliato
kūrybą pristatymo iškilmių metu.
Lionginas Skrebė – viduryje

Panevėžio dailės galerijoje spalio 5 dieną įvyko 70-metį švenčiančio panevėžiečio fotomenininko Liongino Skrebės fotografijų parodos „Laikas visagalis“ atidarymas ir leidinio apie jubiliato kūrybą pristatymas. Susitikti, pabendrauti su fotografijos patriarchu, laikomu vienu Fotomenininkų sąjungos kūrėjų, atėjo didelis būrys jo talento gerbėjų – kolegų, draugų, pažįstamų, giminių.


Menų šventė Raudondvaryje

Alfas Pakėnas

Scena iš spektaklio „Teatralas”
(aktoriai Ramūnas Šimukauskas,
Petras Venclovas, Ieva Zelionkaitė,
Vilhelmas Vaičekauskas)

Rugsėjį Raudondvario pilies parke įvyko menų festivalis „Pilies akordai“, į kurį jau antrą kartą rudeniop žiūrovus pakvietė „Teatro projektų“ grupė – aktorius Petras Venslovas, Valdas Andriuškevičius bei Audronė Pauliukevičiūtė.

„Gal ne visi kauniečiai žino, kokia čia patraukli erdvė. Čia kažkada taip pat gyveno žmonės, ir menas jiems nebuvo svetimas“, - pristatydamas naujausią kompaktinę plokštelę „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ iš kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“ kalbėjo leidėjas Sigutis Jačėnas. Įskaitytų tekstų fragmentus ne itin gausiai susirinkusiems žiūrovams, muzikuojant Sauliui Bačiuliui, perteikė aktorė Doloresa Kazragytė.


Kodėl ir kas iš to?

Petras KATINAS

Vinys
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Ko jau ko, o visokių konferencijų, forumų, jau nekalbant apie vadinamojo elito susibėgimus, Lietuvoje netrūksta. Daugelyje tokių renginių faktiškai nevyksta nieko konkretaus. Daug buvo tikėtasi iš praėjusią savaitę Vilniuje vykusios tarptautinės energetikos konferencijos, kurioje buvo svarstoma, kaip padidinti mūsų energetinį saugumą, integraciją į Europos Bendriją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija