Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Europos vyskupų susitikimas Fatimoje

Mindaugas BUIKA

Fatimos Dievo Motinos
šventovės Apsireiškimų koplyčia

Ganytojai meldžia Dievo Motinos užtarimo

Spalio pirmąją savaitę į Fatimos Dievo Motinos šventovę, kur prieš devynis dešimtmečius (1917-ųjų gegužę – spalį) įvyko Švč.Mergelės Marijos apsireiškimai trims tos Portugalijos vietovės piemenėliams Jacintai, Pranciškui ir Liucijai, savo metinei asamblėjai rinkosi Europos katalikų nacionalinių episkopatų vadovai, priklausantys Europos vyskupų konferencijų tarybai (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE). Užbaigiant susitikimą spalio 6 dieną CCEE pirmininkas Estergomo arkivyskupas ir Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdas bei visi jo dalyviai iškilmingoje ceremonijoje perskaitė maldą, kuria Europą ir visus jos gyventojus pavedė Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija