Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tikrasis gerumas visada grįžta

Jolita ŽUKAUSKAITĖ

Vėlų rugsėjo 18 dienos vakarą iš Vilniaus karininkų ramovės besiskirstantys žmonės tarpusavyje kalbėjo: „Tokio vakaro dar niekad nemačiau. Tokioje nuostabioje šventėje iki šiol dar neteko būti...“ Pakalbinau šio vakaro organizatorę Dalią Tarailienę, daugelį metų žinomą kaip ypač aktyvią visuomenės veikėją, kaip jai kilo mintis suorganizuoti tokį renginį.


Poezija – „Į tavo širdį“

Rūta Averkienė

Laimutė Navickaitė su tėvu Broniumi

Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko dargužiškės Laimutės Navickaitės kūrybos vakaras. Jame pristatytas pirmasis Laimutės poezijos rinkinėlis „Į tavo širdį“. Pati autorė save ir savo poeziją pristatė žodžiais: „Aš paprasta kaimo mergiotė iš Dzūkijos miškų. Ilgakasė geltonplaukė, mėlynų tartum lino žiedas akių. Bridau šaltą rasą, žvaigždes skaičiavau ir galvojau: o dangau, aš viską atiduočiau, kad neprarasčiau jų daugiau...“


Meniškųjų bendruomenių kūryba

Rūta AVERKIENĖ

Pelekiškė Teresė Jankauskaitė
prie savo keramikos darbų

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta ir iki spalio 18 dienos veiks meniškųjų Zakavolių ir Pelekiškės kaimų bendruomenių kūrybos darbų paroda. Atidarant šią parodą, jos autoriams atstovavo keramikė iš Pelekiškės Teresė Jankauskaitė. Menininkė trumpai pristatė kitus autorius ir pasidalijo keramikos darbų degimo krosnyje subtilybėmis. Kūrybinę dvasią palaikė tądien koncertavusi Varėnos muzikos mokyklos mokytojo Irmanto Čepaičio vadovaujama gitaristų grupė.


Fotografijos patriarcho sukaktis

Bronius VERTELKA

Fotografijų parodos „Laikas
visagalis“ ir leidinio apie jubiliato
kūrybą pristatymo iškilmių metu.
Lionginas Skrebė – viduryje

Panevėžio dailės galerijoje spalio 5 dieną įvyko 70-metį švenčiančio panevėžiečio fotomenininko Liongino Skrebės fotografijų parodos „Laikas visagalis“ atidarymas ir leidinio apie jubiliato kūrybą pristatymas. Susitikti, pabendrauti su fotografijos patriarchu, laikomu vienu Fotomenininkų sąjungos kūrėjų, atėjo didelis būrys jo talento gerbėjų – kolegų, draugų, pažįstamų, giminių.


Teatro istorijos trupinys

Bronius VERTELKA

Įdomių faktų iš Juozo Miltinio
dramos teatro istorijos pažėrė
panevėžietė Regina Hokušaitė
(kairėje) ir vilnietė doc. Rita
Aleknaitė-Bieliauskienė

„Tai, ką parašė Česlovas, yra tiesa. Džiugu, kad dar turime gyvų liudininkų, kurie prisimena anuos gerus mūsų teatro laikus“, – pristatydamas Česlovo Pažemecko knygą „Teatras – mano džiaugsmas ir skausmas“ kalbėjo Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Romualdas Urvinis. Iškilmės vyko rugsėjo 27-ąją Kraštotyros muziejaus Moigių parodų salėje. Pats autorius jose nedalyvavo.


Tarptautinis keramikos simpoziumas „Mes“

Benjaminas ŽULYS

Gyvuoja tradicija įvairias keramikos darbų parodas rengti Keramikos muziejuje Kauno rotušėje. Čia veikia ir kai kurios nuolatinės ekspozicijos.

Šį kartą Keramikos muziejuje buvo surengta simpoziumo „Mes“ redukcinio degimo paroda. Ji skirta ir Keramikos dienai paminėti.


Menų šventė Raudondvaryje

Alfas Pakėnas

Scena iš spektaklio „Teatralas”
(aktoriai Ramūnas Šimukauskas,
Petras Venclovas, Ieva Zelionkaitė,
Vilhelmas Vaičekauskas)

Rugsėjį Raudondvario pilies parke įvyko menų festivalis „Pilies akordai“, į kurį jau antrą kartą rudeniop žiūrovus pakvietė „Teatro projektų“ grupė – aktorius Petras Venslovas, Valdas Andriuškevičius bei Audronė Pauliukevičiūtė.

„Gal ne visi kauniečiai žino, kokia čia patraukli erdvė. Čia kažkada taip pat gyveno žmonės, ir menas jiems nebuvo svetimas“, - pristatydamas naujausią kompaktinę plokštelę „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ iš kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“ kalbėjo leidėjas Sigutis Jačėnas. Įskaitytų tekstų fragmentus ne itin gausiai susirinkusiems žiūrovams, muzikuojant Sauliui Bačiuliui, perteikė aktorė Doloresa Kazragytė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija