Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Fotografijos patriarcho sukaktis

Bronius VERTELKA

Fotografijų parodos „Laikas
visagalis“ ir leidinio apie jubiliato
kūrybą pristatymo iškilmių metu.
Lionginas Skrebė – viduryje

Panevėžio dailės galerijoje spalio 5 dieną įvyko 70-metį švenčiančio panevėžiečio fotomenininko Liongino Skrebės fotografijų parodos „Laikas visagalis“ atidarymas ir leidinio apie jubiliato kūrybą pristatymas. Susitikti, pabendrauti su fotografijos patriarchu, laikomu vienu Fotomenininkų sąjungos kūrėjų, atėjo didelis būrys jo talento gerbėjų – kolegų, draugų, pažįstamų, giminių.

Apie Tiltagaliuose, šalia Lėvens upės, tėvų sodyboje augusį L.Skrebę kalbėjo gerai fotomenininką pažįstantis panevėžietis Eugenijus Urbonas – lituanistas, buvęs ilgametis V.Žemkalnio gimnazijos direktorius. Savo mokytojui nuoširdžių žodžių nešykštėjo dabar Vilniuje gyvenantis Rimantas Čechavičius. Jis ir L.Skrebė buvo filmuko „Pirmasis stiklas“ kūrėjai. Vilnietis yra surengęs septynias fotografijų parodas. Apie L.Skrebę, kaip apie nuostabų, kūrybinės išminties nestokojantį žmogų, žodį tarė žinomas fotomenininkas Saulius Saladūnas. Netrūko kitų sveikinimų bei gerų palinkėjimų jubiliatui. Su visais jis sugebėjo būti atviras ir ne pagal savo metus žvalus.

Didžiulei fotografijų parodai skirtas visas dailės galerijos pirmasis aukštas. Ji atspindi žmogaus gyvenimo kelią – nuo jo vaikystės iki senatvės. Autorius dėkojo fotografui Algimantui Pakarkliui, padėjusiam parengti parodą. Gerų žodžių sulaukė ir jo žmona Irena, kuri niekada nepriekaištavo Lionginui, kad šis „nerimtais darbais“ užsiima ar veltui pinigus mėto. Jaudinantis momentas buvo, kai vaikaičiai sveikino savo senelį L.Skrebę. Giedrą nuotaiką galerijoje palaikė šokių kolektyvas „Sidabrė“.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija