Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Netylanti motinos rauda

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

1991 metų rugpjūčio 21 dieną sargybos poste prie Seimo rūmų nuo klastingos priešo kulkos žuvo savanoris Artūras Sakalauskas. Po dviejų mėnesių jam būtų suėję dvidešimt aštuoneri... Palaidotas gimtajame mieste, netoli 1919 m. kovų savanorio karininko Antano Juozapavičiaus kapo. Žuvimo vietoje Vilniuje pastatytas paminklinis akmuo. Čia kasmet rugpjūčio 21-ąją po šv. Mišių ateina žmonės, nuoširdžiai prisimena žuvusįjį, pamerkia gėlių, uždega žvakes. Artūras Sakalauskas po mirties buvo apdovanotas, jo garbingą įvertinimą priėmė tėvai Pranas ir Genovaitė Sakalauskai. Parlamento galerijoje pristatyta Genovaitės Sakalauskienės eilėraščių knyga „Motinos rauda“, kuriai pratarmę ir užsklandą parašė 1996–2000 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narė Ona Suncovienė, gimusi tremtyje, keletą metų dirbusi Alytaus miesto mero pavaduotoja.


Apie dvasininkų kultūrinę veiklą

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Spalio 4 dieną Vilniuje, Signatarų namuose, gausiai susirinkusiems renginio dalyviams buvo pristatyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleista knyga „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945“. Tai straipsnių rinkinys tokiu pačiu pavadinimu 2005 m. spalio 6 d. vykusios konferencijos, konferencijų ciklo „Vilniaus kultūrinis gyvenimas“ tąsa. Knygos sudarytoja, pagrindinė konferencijos organizatorė – dr. Alma Lapinskienė, redaktorė – Vanda Šatkuvienė. Knygą recenzavo habil. dr. Vytautas Vanagas ir habil. dr. prof. Juozas Girdzijauskas. Gražią ir prasmingą išvaizdą knygai suteikė dailininkas Rokas Gelažius. 248 puslapių leidinyje išspausdinta 20 straipsnių, kuriuose atskleidžiamas įvairių konfesijų dvasininkų gyvenimas ir veikla Vilniuje arba jų ryšiai su Vilniumi. Straipsnius iliustruoja šeši lapai nuotraukų, dokumentų faksimilių, ekslibrisų ir spaudų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija