Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Moterys taria: „Mes esame!“

Benjaminas ŽULYS

Lietuvių moterų konferencijos
dalyvės prie Kauno muzikinio teatro
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Moterys saugo tikėjimą

Prieš šimtą metų Kauno miesto teatre įvyko pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas. Tada iš visos Lietuvos atvykusios inteligentės, miestietės darbininkės, miestelių ir kaimų darbštuolės garsiai pareiškė: „Mes esame. Tautos labas ir laimė teparagina mus prie bendro darbo“. Tai buvo tarta rūsčiomis carinės okupacijos sąlygomis, kai laisvesnis žodis ir mintis buvo draudžiami.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija