Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Paminėtos Katedros konsekravimo metinės

Šiaulių miesto simbolis –
Šv. Petro ir Povilo Katedra
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Šiauliai. Spalio 13 dieną buvo minimos Šiaulių Katedros konsekravimo metinės. 11 val. šv. Mišias aukojęs Katedros klebonas kun. Remigijus Čekavičius papasakojo Katedra tapusios bažnyčios istoriją.

Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 1445 metais Žemaičių seniūno Mykolo Kęsgailos rūpesčiu, o 1595-aisiais pradėta statyti nauja ir didinga dabartinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia, kurią 1634 m. spalio 8 d. konsekravo Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius. Maldos namai net keletą kartų buvo stipriai apgadinti. Pirmą kartą nusiaubė švedų karai, vėliau du kartus degė. 1880 metais, po žaibo sukelto gaisro, stogas buvo uždengtas aštuoniakampės piramidės pavidalo smaile, pakeitusia bažnyčios bokšto siluetą. Kiek vėliau perstatytos ir praplėstos abi zakristijos, padidintos Švč. M. Marijos ir Šv. Antano koplyčios.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Savo dvasios stiprybe Jūs esate gražūs!

Leipalingis. Tą ramybe alsuojančią ir surinktomis laukų gėrybėmis kvepiančią dieną į bažnyčią rinkosi Viešpaties mažutėliai: gyvenimo rudenio paženklinti, margalapio spalio apgobti, pagal Dievo planą lengvesnį ar sunkesnį negalios kryžių nešantys Jo vaikai. Vieni jų ratukuose, kiti su drauge lazdele, treti dar savų kojų vedini. Jau ketverius metus parapijos „Caritas“, vadovaujant niekada nepavargstančiai Anelei Grigienei, juos visus surenka į būrį. Pirmiausia – prie dvasinės, o vėliau – prie žmonių rankomis užaugintos duonos stalo. Maldininkus pasitikęs Leipalingio klebonas kun. Paulius Marčiulionis jiems dėkojo ir kalbėjo, kad čia susirinko vieno Tėvo vaikai, kuriuos Dievas myli ir laimina. Jis kartu su kun. Jonu aukojo šv. Mišias, sakė homiliją.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

23-ioji šventė „Kamajų respublikoje“

Kamajai. Spalio 14-ąją, sekmadienį, miestelis šurmuliavo nuo žmonių gausos. Čia plėvesavo Kamajų vėliava su išsiuvinėtu herbu, prie įvažiavimo užrašai skelbė, jog patekai ne kur kitur, o į „Kamajų respubliką“. Nuo pat ryto akmenimis grįstoje Kamajų liaudies dainiaus kunigo ir poeto Antano Strazdo aikštėje skambėjo muzika, vyko didžiulė mugė – tradicinė šventė „Kuc, kuc, Kamajuos“.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Išrinkta parapijos pastoracinė taryba

Nemakščių pastoracinė taryba
su klebonu kun. Stasiu Šlepavičiumi
Kun. Stasio ŠLEPAVIČIAUS
archyvo nuotrauka

NEMAKŠČIAI. Spalio 7-ąją, parapijos klebono kun. Stasio Šlepavičiaus iniciatyva, tikinčiųjų valia ir su Šv. Dvasios palaima, buvo išrinkta Nemakščių Švč.Trejybės parapijos pastoracinė taryba, kuri kitą sekmadienį susirinko į pirmąjį posėdį. Į pastoracinę tarybą išrinkti 25 tikintieji: R.Laugalis, M.Janušauskis, J.Butkienė, K.Milašius, Vladas Šimaitis, Vaclovas Šimaitis, G.Kybartas, A.Bumbulis, V.Greičienė, S.Radčenko, D.Visockienė, J.Greičius, I.Jankevičienė, Ž.Vitkauskas, A.Meištininkas, V.Tautkevičius, Antanas Bardauskas, A.Živatkauskis, Č.Mickus, D.Juškienė, A.Girčys, Alfredas Bardauskas, A.Ignatavičius, S.Mėlinis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija