Atnaujintas 2007 spalio 26 d.
Nr.80
(1577)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijos II Sinodas

Kauno arkivyskupijos II
Sinodo delegatai

Dvi savaitgalio dienas – spalio 20 ir 21 d. – Kaune, po beveik penkerių metų pasirengimo laikotarpio (prasidėjusio 2003 m. pradžioje), vyko arkivyskupijos II Sinodas. Ta proga išvakarėse  Kauno kurijoje surengta spaudos konferencija.

Į spaudos konferenciją susirinkusius žiniasklaidos atstovus Sinodo generalinis sekretorius mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas supažindino su Sinodo (jo pradžią arkivyskupijos ordinaras paskelbė 2003 m. sausio 5 d. Arkikatedroje Bazilikoje) eiga ir siekiu atnaujinti arkivyskupijos gyvenimą bei naujai pertvarkyti organizacinę jos struktūrą.


Su rožiniu giliau išgyvename Viešpaties meilę

Baigiame gražų spalio – rožinio maldos mėnesį. Džiaugiamės, kad per šią maldą gražiai įsijungiate į mūsų tikėjimo pagrindinių paslapčių sistemingą apmąstymą, pagilinate ir atnaujinate tikėjimo tiesų pažinimą bei susižavėjimą jomis, būtent: kokia begaline meile mus Viešpats pamilo ir ką paruošė savo amžinybėje tiems, kurie Jį myli ir Jo parodyto gyvenimo žemėje laikosi. Tai gražiausia įžanga į Visų Šventųjų šventę lapkričio 1-ąją ir maldų už visus mirusiuosius, skaistykloje dar kenčiančius, dieną – Vėlines bei Vėlinių devyndienį (lapkričio 2–9 dienomis).

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija