Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šv. Kazimiero garbei

Benjaminas ŽULYS

Šv. Kazimiero 550-osioms
gimimo metinėms paminėti
renginys Šv. Kazimiero ordino
iniciatyva vyko Kauno rotušėje

Tautodailininkė Gertrūda
Kliučinskienė šv. Kazimiero
juosta apjuosia kun. Saulių Bytautą

Šv. Kazimiero 550-osioms
gimimo metinės paminėtos
Kauno rotušėje. Šv. Kazimiero
ordino iniciatyva vykęs
renginys pritraukė gausų
būrį miesto visuomenės

Iškilmėse dalyvavę ordino
nariai pasirašė dėl šv. Kazimiero
jubiliejinių metų minėjimo
Lietuvoje ir visame pasaulyje

Ateinančiais, 2008-aisiais, metais bus švenčiamas šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 550-ųjų gimimo metinių jubiliejus. Ta proga visoje Lietuvoje ir pasaulyje vyks nemažai iškilmių pažymėti šiai datai. Šventojo palaikai ilsisi Vilniaus Arkikatedros koplyčioje.

Šv. Kazimiero jubiliejiniai metai pradėti minėti Kaune Šv. Kazimiero ordino iniciatyva. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys, kunigai Saulius Bytautas ir Rimantas Simanavičius. Pamoksle kun. S.Bytautas kalbėjo apie karališkosios šeimos nario Kazimiero kuklų ir dvasingą gyvenimą ir didžius dvasinius siekius. Taip pat priminta, kad 1948 m. arkivyskupo J.Skvirecko rūpesčiu popiežius Pijus XII šv. Kazimierą paskyrė lietuvių jaunimo ypatinguoju globėju, nes jis labai rūpinosi jaunais žmonėmis, skyrė jiems nemažai lėšų, kito dėmesio.

Iškilmės šv. Kazimiero garbei tęsėsi Kauno rotušėje. Šv. Kazimiero ordino magistras Edvardas Jonas Eismontas priminė susirinkusiems šios garbingos bendruomenės devizą: „Gyventi, darant gera“. Kiekvienas ordino narys yra įsipareigojęs padaryti konkrečius gerus darbus. Tautodailininkė Gertrūda Kliučinskienė išaudė šv. Kazimiero juostas, kuriomis buvo apjuosti aktyvūs ordino nariai, tautodailininkas Petras Garška kuria atminimo lentą šv. Kazimiero jubiliejiniams metams. Beje, šis auksarankis sukūrė puošnius ordino medalius, kuriuos šventės dieną nešiojo renginio dalyviai. Jis yra žinomas medalininkas, sukūręs daug pasižymėjimo ženklų. Savo lėšomis, organizacine veikla ordiną, kitą katalikišką veiklą remia verslininkė, ordino Kauno komtūrijos komtūrė Alė Jurgaitienė. Ji buvo ir viena šios šventės organizatorių. Aktyviai ir nesavanaudiškai šioje visuomeninėje veikloje dalyvauja Kauno kultūros skyriaus darbuotojas, Kauno vicekomtūras Vilius Kaminskas, ordino narys, miesto vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Šv. Kazimiero ordino riteris, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Kęstutis Ignatavičius. Jie kalbėjo apie ordino siekius ir planus, pagarbą ir meilę visiems žmonėms. Konferenciją pasiekė gera žinia, kad ordino magistrui E.J.Eismontui už šv. Kazimiero idėjų ir gerų darbų propagavimą buvo suteiktas popiežiaus Benedikto XVI Apaštališkasis palaiminimas. Šventėje taip pat pagerbtas vienas iš ordino signatarų kancleris Petras Juodelė.

Šv. Kazimiero kongregacijos sesuo Julita kalbėjo apie mūsų šeimas, jų neatsparumą šiose gyvenimo sąlygose. Pasidžiaugusi, kad jų bendruomenė vadinasi šv. Kazimiero vardu, ji šventės organizatoriams įteikė geltoną rožę – Šv. Dvasios simbolį, linkėdama Lietuvos šeimoms, visiems žmonėms taikos ir ramybės.

Iškilmėse dalyvavę ordino nariai pasirašė trijose knygose dėl šv. Kazimiero jubiliejinių metų minėjimo Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šventėje buvo surengtas įspūdingas koncertas. Jame koncertavo Vilijampolės bendruomenės ansamblis „Santaka“, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė, taip pat jauni atlikėjai Marius, Ernestas, Mykolas, Vaidas ir kiti, tuo pabrėžiant šv. Kazimiero meilę jaunimui ir jaunimo meilę šv. Kazimierui.

Kaunas

Laimos GELEŽIŪTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija