Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Už aplinkos puoselėjimą padovanota žoliapjovė

Zenonas ŠIAUČIULIS

Gričiupio seniūnijos vadovai
įteikė žoliapjovę bendrijos
„Ramybė“ pirmininkui Albinui
Staugaičiui (dešinėje)

Butų savininkų bendrija „Ramybė“, esanti Kaune, Kovo 11-osios g. 43, susibūrė draugėn jau 1965 m. Tada dar bridome purvyną nuo VI forto, nebuvo išasfaltuoti privažiavimai, nebuvo ir šaligatvių. Buvo tikra pelkynė.

Darbštūs žmonės pasistengė pasodinti medelių, krūmų, gėlių. Į namo tarybos organizuojamas talkas susirinkdavo beveik visi gyventojai.

Deja, laikui bėgant, keitėsi gyventojai, senbuvius vis labiau slėgė metų našta. Naujai atvykstančius ir jaunimą priprašyti į talką buvo labai sunku.

Dėkui Dievui, dar iki šių dienų yra nenuilstančių rūpestingų žmonių, kurių dėka namo aplinka ir prižiūrima. Kadangi šiemet mūsų kolektyvas gavo padėką ir dovaną iš Gričiupio seniūnijos „Už gražiausiai 2007 m. sutvarkytą gyvenamojo namo aplinką“, noriu paminėti bent keletą tų nenuilstančių darbštuolių, tai: Vincas ir Bronytė Ruseckai, Liucija ir Vytautas Zdanavičiai ir Marytė ir Jonas Zajančkauskai, nenuilstantis patarėjas visuose reikaluose Leonas Veržbalauskas. Be to, būtina paminėti ir darbščiąją valytoją Irmą Matačiūnienę, puikiai prižiūrinčią aplinką.

Prie kieme stovinčio gėlėse paskendusio kryžiaus per Žolinės šventę jau vienuolika metų renkasi aplinkinių namų gyventojai, draugai ir pažįstami. Jie nori pabūti kartu, pasiklausyti koncertuojančių meninių kolektyvų, išgirsti visuomenei žinomų žmonių. Prie šios šventės sėkmės nuoširdžiai prisideda Kęstutis ir Edita Kalkiai. Šiais metais talkininkavo ir daugiau jaunosios kartos atstovų – Jūratė Kačenauskienė, Aldona Kvietkuvienė ir kiti.

Namų ir aplinkos tvarkymu aktyviai rūpinasi naujai įkurta Gričiupio seniūnija ir jos seniūnas Ričardas Rusteika, vyriausiasis specialistas Arminas Pacevičius. Beje, pastarasis ir buvo šių metų Žolinės šventės organizatorius.

Linkime ir kitų daugiabučių kiemams puošti aplinką ir auklėti vaikus ir jaunimą mylėti ir puoselėti ją.

Neseniai Gričiupio seniūnas ir vyriausiasis specialistas namo bendrijos „Ramybė“ pirmininkui Albinui Staugaičiui įteikė dovaną – žoliapjovę, su kuria bus lengviau tvarkyti kiemą.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija