Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl Rusijos gynybos ministerijos desanto karių kapų priežiūrai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba išplatino pareiškimą apie Rusijos Prezidento patvirtintą specialią komisiją, siunčiamą į užsienio šalis ieškoti Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių rusų karių palaikų. Po keturis atstovus vyks į Vengriją, Vokietiją, Kiniją, Lenkiją, Rumuniją ir Čekiją, o penki turi atvykti į Vilnių. Šis penketukas darbuosis ir Latvijoje bei Estijoje. Komisijų nariai gaus diplomatinį statusą. Tuo tarpu Rusijos ambasada 2006 metais neišdavė vizų jaunimo ekspedicijos protėvių kančių keliais „Misija Sibiras“ dalyviams, vykstantiems tvarkyti lietuvių tremtinių kapų.

Susirūpinimą kelia ir tai, kad karių kapais susidomėjo ne Rusijos Stačiatikių ir Sentikių Bažnyčių hierarchai, ne Rusijos kareivių motinų organizacijos, ne žuvusiųjų artimieji, ne Rusijos istorijos ir archeologijos institutai, ne miestų, sričių, autonominių darinių tarybos, bet Rusijos gynybos ministerija.

Mirusiųjų atmintį privalu saugoti. Daugybės Lietuvoje palaidotų rusų karių pavardės, vardai ir palaidojimo vietos žinomos. Štai Vilniaus Antakalnio kapinėse atokioje vietoje yra atskiros sovietinių karių kapinės. Tačiau atkūrus Nepriklausomybę Rusijos iniciatyva jau du kartus pakeistas paminklas ir įrašas jame, o antkapiai ir užrašai ant jų net trečią kartą. Pagal pirminį įrašą palaidotieji buvo vadinami kovotojais su buržuaziniais nacionalistais už tarybų valdžios įtvirtinimą Lietuvoje (rusų k.). Dabar ant antkapių užrašytos tik pavardės ir datos, kai kur pažymėti kariniai laipsniai. Užtat atsirado bendras paminklas su neutraliu užrašu „Žuvusiems kariams. 1942 – 1962“. Pakeitus paminklą ir pašalinus „žygdarbių“ įvardijimą pasiekta, kad praeiviams jis nesukeltų didesnių emocijų prisimenant praeitį. Kodėl nuvertino „nuopelnus ir žygdarbius“ ir taip perrašė istoriją?

Rusijos gynybos ministerijos funkcija nelabai derinasi su kapų paieška. Jos veiklai įgyvendinti, matyt, bus sukurti specialūs daliniai, apimantys tūkstančius įvairiausių specialistų ir rezervininkų ir nukreipti dirbti į daugelį gyvenviečių. Susidaro įspūdis, kad tai specialios paskirties dalinys ir į jo misiją įeis ir žvalgybinė, ir propagandinė, ir ardomoji veikla, nes daugelis Rusijos interesų Lietuvoje neįgyvendinti, be to, artėja Seimo rinkimai. Tokie veikėjai tikriausiai bandys įrodinėti Lietuvos piliečiams socializmo epochos pasiekimus, menkinti Nepriklausomybę ir kelti sumaištį.

Leninas išžudė apie 13 milijonų žmonių, Stalinas – 30 milijonų žmonių. Ar Rusija paskelbė sąrašus, ar surado kapus ir ar identifikavo sovietmečiu nužudytus Rusijos piliečius? Ar Rusija prisiėmė įsipareigojimus paskelbti nužudytų kitų valstybių piliečių sąrašus, žudynių aplinkybes ir palaidojimo vietas? Ar identifikuoti palaikai? Ar prižiūrimi kapai? Ar paskelbta apie 320 tūkstančių Mažosios Lietuvos gyventojų nužudymo aplinkybės, žudymvietės? Ar Rusijos Federacijos vadovai kvietė sovietinį genocidą patyrusių valstybių vadovus pasitarti dėl aukų identifikavimo ir palaidojimo? Šių žmonių kapai Rusijai nerūpi!

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba teigia, jog negalime atmesti galimybės, kad Rusijos gynybos ministerija, kaip ir 1940 metais, bus planingai orientuojama išmesti į Lietuvą desantą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija