Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ėję mokslus pas Poną Dievą

Algimantas Zolubas

Ipolitas Užkurnys

Neseniai paminėtos garsiausio XX amžiaus dievdirbio Liongino Šepkos šimtosios gimimo metinės. Jis palaidotas gimtojo Lebedžių kaimo (Rokiškio r.) kapinaitėse, ant jo kapo stovi kito garsaus tautodailininko, dvidešimt metų už L.Šepką jaunesnio medžio drožėjo Ipolito Užkurnio sukurtas paminklas. Lionginas Amžinybėn iškeliavo prieš 22 metus lapkričio mėnesį, Ipolitas – taip pat lapkritį, prieš trejus metus. Liongino šimtmetis paminėtas iškilmingais renginiais, Ipolito šimtmetis dar ateis. Abu buvo netolimi mano kaimynai, tik vienas Tėviškėje, kitas jau gyvenant Vilniuje. Sukakus Ipolito trečiosioms mirties metinėms, su skaitytoju dalinuosi žiupsneliu prisiminimų apie jį, nes teko artimiau bendrauti, susipažinti ne tik su jo kūriniais, bet ir su pačiu kūrėju, pelniusiu 1972 metais Kretingoje vykusioje respublikinėje medžio meistrų dienoje geriausio Lietuvos medžio drožėjo vardą.


Mes mąstome maironiškai

Vytautas NARAŠKEVICIUS

„Pavasario balsų” lyrikos išugdyti negalime pamiršti didžiojo tautos dainiaus Maironio, kurio 145-ąsias gimimo metinės (gimė 1862 m. lapkričio 2 d.) ir 75-ąsias mirties metines (mirė 1932 m. birželio 22 d.) šiemet minime.


Kas skels antausį?

Vytautas VISOCKAS

Apie Praną Žižmarą pirmą kartą šį tą sužinojau prasidėjus Atgimimui, kai suskatome ieškoti draustų knygų. Ieškoti ir leisti. Mat tada dirbau „Minties“ leidykloje. Dabar jau neprisimenu, kaip į mano rankas pateko stora, pageltusi B.Šėmio knyga „Vilniaus Golgota. Okupuotosios Lietuvos darbo ir kančių 1919-1928 metų dienoraštis“. Tai buvo Sąjungos Vilniui vaduoti leidinys, išleistas 1930 metais Kaune. Lietuvių darbų ir kančių kronika, surinkta iš to meto Vilniaus lietuvių laikraščių, papildyta Kauno spaudos faktais.


Pagerbtas Lietuvos kardiologijos kūrėjas

Elena Romana Cemnolonskienė

Rugsėjo mėnesį Kaunas gražiai pagerbė savo Garbės pilietį – pasaulyje žinomą kardiologą profesorių habil. dr. Juozą Blužą, prieš metus iškilmingai palydėtą į amžinybę. Aplinkybėms susiklosčius, visa savaitė buvo paskirta šio didžio žmogaus atminimui. Aukotos Šv. Mišios Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, aplankytas kapas Petrašiūnų kapinėse, iškilmingai atidengta memorialinė lenta prie KMU Kardiologijos instituto pastato (Eivenių g. 17), pristatyta knyga „Profesoriaus Juozo Blužo fenomenas”, organizuotas koncertas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija