Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujasis Vengrijos ambasadorius

Ona VOVERIENĖ

Vengrijos ambasadorius Peteris
Noško- Horvatas įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos
prezidentui Valdui Adamkui
Džojos BARYSAITĖS nuotrauka

Spalio 9 dieną Vengrijos ambasadorius Peteris Noško-Horvatas pakvietė Lietuvos žurnalistus į spaudos konferenciją. Prisimintas ankstesnis Vengrijos ambasadorius Lietuvoje Sandoras Juhašas ir jo gražus bendradarbiavimas su Lietuvos žmonėmis: turiningi kultūros renginiai, abiejų tautų – lietuvių ir vengrų nuoširdūs istorinių datų paminėjimai, artinę abi tautas, mokę suprasti, domėtis ir draugauti.


Pagerbė kovotojus už vengrų tautos laisvę

Kauno Vilijampolės vidurinės mokyklos mokiniai sveikino Vengrijos ambasadorių Lietuvoje

Zigmas Tamakauskas

Vengrijos Respublika šiomis dienomis pažymi savo Nacionalinę dieną – 51-ąsias revoliucijos prieš sovietinę okupaciją metines. Ši diena buvo pažymėta ir Kauno Vytauto prospekte esančiose Senosiose kapinėse prie praėjusiais metais pastatyto paminklinio akmens su labai prasmingu užrašu: „Šiose kapinėse 1956 metų Vėlinių dieną Kauno visuomenė, nepaisydama sovietų okupacijos Lietuvoje, rizikuodama gyvybe ir laisve protestu išreiškė savo pritarimą Vengrijos revoliucijai. Jos didvyriška drąsa ir ryžtas tapo pavyzdžiu siekiant Lietuvos ir Vengrijos laisvės ir nepriklausomybės“.


Tvirtėja draugystės tiltas tarp Vareno ir Veprių

Jolita ŽURAUSKIENĖ

VO „SOS Vepriuose“
delegacija suvažiavime,
skirtame „Tėvynės dienai“
paminėti

Graži draugystė tarp Ukmergės rajono Veprių krašto ir Vokietijos Vareno miesto gyventojų tęsiasi jau septynerius metus. Neseniai pas bičiulius viešėjo visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ delegacija: direktorius Romas Petras Šaulys, vertėja Jadvyga Deinienė, Algima Uselienė, Laimutė Siauliūnienė, Ukmergės muzikos mokyklos akordeono skyriaus vyr. mokytojas Eugenijus Žurauskas. Kiekvieną rudenį BdV (išvytųjų iš savo gimtųjų vietų) organizacija rengia Tėvynės dieną. Šia proga vykstantys suvažiavimai suburia šimtus žmonių. Į iškilmingą ir vokiečiams brangų renginį VO „SOS Vepriuose“ gavo oficialų kvietimą, parengė muzikinę programą. Delegacija susitiko su Maltos ordino nariais, daug bendravo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija