Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tvirtėja draugystės tiltas tarp Vareno ir Veprių

Jolita ŽURAUSKIENĖ

VO „SOS Vepriuose“
delegacija suvažiavime,
skirtame „Tėvynės dienai“
paminėti

VO „SOS Vepriuose“
direktorius Romas Petras
Šaulys bendravo su Maltos
ordino pagalbos tarnybos nariais

BdV organizacijos nariai
prie paminklinio akmens
(antras kairėje Wilfred
Pickran, šalia jo dešinėje
Romas Petras Šaulys)

Graži draugystė tarp Ukmergės rajono Veprių krašto ir Vokietijos Vareno miesto gyventojų tęsiasi jau septynerius metus. Neseniai pas bičiulius viešėjo visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ delegacija: direktorius Romas Petras Šaulys, vertėja Jadvyga Deinienė, Algima Uselienė, Laimutė Siauliūnienė, Ukmergės muzikos mokyklos akordeono skyriaus vyr. mokytojas Eugenijus Žurauskas. Kiekvieną rudenį BdV (išvytųjų iš savo gimtųjų vietų) organizacija rengia Tėvynės dieną. Šia proga vykstantys suvažiavimai suburia šimtus žmonių. Į iškilmingą ir vokiečiams brangų renginį VO „SOS Vepriuose“ gavo oficialų kvietimą, parengė muzikinę programą. Delegacija susitiko su Maltos ordino nariais, daug bendravo.

Atsiliepė į pagalbos šauksmą

Anot R.P.Šaulio, Vareno miesto ir „SOS Vepriuose“ organizacijų narius suvienijo patirti vargai ir bendras noras padėti bėdų ištiktiems žmonėms. Prieš septynerius metus ieškodamas bendraminčių vepriškis R.P.Šaulys Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje gavo Vokietijoje, Vareno mieste, veikiančios Maltos ordino pagalbos tarnybos adresą ir parašė laišką. Jame papasakojo apie 1989 metais įvykusią avariją tuometinėje „Azoto“ gamykloje, kuri padarė daug žalos Veprių krašto žmonėms. R.P.Šaulys tokio turinio laiškus siuntė įvairioms paramos ir labdaros organizacijoms, kurios atsiųsdavo mandagius atsiprašymus. Draugystės ranką ištiesė tik Vareno Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovas, pažadėjęs padėti vepriškiams. Ši organizacija ne kartą siuntė gausias, vertingas labdaros siuntas, kuriomis pasinaudojo keli tūkstančiai gyventojų. Labdara skiriama ir senelių globos namams, gydymo įstaigoms, mokykloms, visuomeniniams judėjimams, įvairiems centrams. Vėliau R.P.Šaulys pradėjo bendrauti ir su tame pačiame Vareno mieste įsikūrusios BdV organizacijos nariais, kurie taip pat padeda vepriškiams.

Minėjo Tėvynės dieną

BdV organizacija Vokietijoje susikūrė 1990-aisiais metais, kuomet buvo pradėti vienyti žmonės, išvyti iš savo gimtųjų vietų, nukentėję Antrojo pasaulinio karo metais. Kiekvieną rudenį organizacija rengia „Tėvynės dieną“ vis kitame Vokietijos mieste, kur susirenka šimtai žmonių, likimo nublokštų iš gimtinės, suradusių savo namus svetur. BdV Vareno organizacijos pirmininkas Wilfred Pickran pasakojo, kad išvytų iš savo gimtų vietų žmonių skaičius siekia beveik milijoną. „1945 metais Lenkijos vyriausybė išleido įsakymą, kad visi vokiečiai, gyvenantys jų žemėse, privalo išsikraustyti. Išvyti žmonės galėjo su savimi pasiimti tik 20 kilogramų mantos, privalėjo eiti pėsčiomis. Turėjome visą savo turtą palikti ir kraustytis. Baisūs dalykai dėjosi, žmonės bėgo nuo tarybinės armijos karių išpuolių. Daug žmonių kelionės tikslo nepasiekę žuvo“, – prisiminimais dalijosi W.Pickran, gyvenęs Gdansko mieste.

„Tėvynės dienos“ renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Marijos bažnyčioje. Čia visi BdV organizacijos nariai susižavėję klausė Ukmergės muzikos mokyklos akordeono skyriaus vyr. mokytojo E.Žurausko atliekamų klasikos kūrinių. Išvytų iš gimtinės kančias ir aukas simbolizuojantis paminklinis akmuo tomis dienomis skendėjo gėlėse, jų padėjo ir VO „SOS Vepriuose“ vadovas R.P.Šaulys.

Pagerbė aktyvistus

Šimtai BdV organizacijos narių susirinko į suvažiavimą, skirtą „Tėvynės dienai“ paminėti. Jame dalyvavo ir Vareno miesto savivaldybės atstovai. „Ši diena mums yra labai brangi. Mes prisimename savo Tėvynę, savo namus, bičiulius. Liūdna, kad apie šią skausmingą datą nieko nerašo istorijos vadovėliai. Mes siekiame, kad būtų atkurtos mūsų teisės, atlyginta žala“, – sakė W.Pickran. Suvažiavime pasisakė daug narių. Profesorius Wolfgang Koop, parašęs ne vieną knygą, pabrėžė, kad visus susirinkusius vienija Tėvynės ilgesys ir bendras skausmas.

Už bendradarbiavimą ir veiklos skatinimą grupė Išvytųjų iš gimtųjų vietų sąjungos aktyvistų buvo apdovanoti sidabrinėmis garbės adatomis, padėkos raštais. VO „SOS Vepriuose“ direktorius pagrindiniams rėmėjams įteikė Ukmergės rajono mero Algirdo Kopūsto pasirašytus padėkos raštus. Suvažiavime susirinkusiems grojo Vokietijos pučiamųjų instrumentų orkestras, Ukmergės muzikos mokyklos vyr. mokytojas E.Žurauskas, lietuvių liaudies dainas dainavo A.Uselienė. Vokiečiai audringais plojimais palaikė mūsiškių pasirodymą, Vareno žurnalistai spragsėjo fotoaparatais, kalbino svečius.

Džiaugiasi susitikimais

Vokietijos Vareno mieste gyvena apie 22 tūkstančius žmonių. Vasarą miestą, kurį supa pats didžiausias 117 kvadratinių kilometrų ežeras, aplanko per 50 tūkstančių turistų. Vepriškių delegaciją savo laive svetingai priėmė kapitonas Mike Pickran. Jis pasakojo, kad laivu įvairiais maršrutais plukdo miesto svečius. Į Vareną atvyksta nemažai vokiečių, lenkų, rusų, tačiau lietuviai čia neapsilanko. Su senamiesčiu ir kitomis dėmesio vertomis vietomis mūsiškiai susipažino važinėdami traukinuku. Delegacija taip pat apžiūrėjo naujai restauruoto muziejaus ekspozicijas. Visur VO „SOS Vepriuose“ atstovai buvo šiltai ir svetingai sutikti. Sutuoktiniai Wilfred ir Lidia Pickran negailėdami savo brangaus laiko lydėjo svečius. R.P.Šaulys su draugais aptarė tolimesnius bendradarbiavimo planus. Maltos ordino nariai grupės vadovui perdavė labdaros siuntą ir žadėjo artimiausiu metu apsilankyti Lietuvoje.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija