Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tarpreliginio dialogo reikšmė taikai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
Neapolio susitikimo dalyvius

Popiežius vertina Šv. Egidijaus bendruomenės iniciatyvas

Popiežiaus Benedikto XVI kalba pradedant Neapolio taikos susitikimą, kuriame dalyvavo daugelio krikščioniškų Bažnyčių vadovai bei žydų, musulmonų ir kitų tikybų religiniai lyderiai, dar labiau sustiprino šį visame pasaulyje išgarsėjusį Šv. Egidijaus bendruomenės tarpreliginio dialogo sąjūdį. Per pastaruosius dvidešimt metų minėta Romoje centrą turinti katalikiškojo jaunimo humanitarinė organizacija stengiasi palaikyti dar popiežiaus Jono Pauliaus II pradėtą tradiciją, kai jis 1986-aisiais į Šv. Pranciškaus miestą Asyžių buvo sukvietęs istorinei maldos už taiką dienai svarbiausių religijų dvasinius vadovus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija