Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo keliu veda meilė gimtajai kalbai

Kun. Justas Jasėnas,

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras

„XXI amžiaus“ skaitytojams jau teko sykį rašyti apie iš Miežiškių (Panevėžio r.) kilusį kalbininką Joną Šukį (J.Jasėnas. Kalbininkas, rašytojas, publicistas. XXI amžius.– 2005, Nr. 34, p. 3). Šįkart norėčiau šią temą pratęsti, juolab kad tam atsirado puiki proga – visai neseniai Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla išleido šio universiteto Lituanistikos fakulteto ir Lietuvių kalbos katedros 96 puslapių knygelę „Jonas Šukys. Bibliografijos rodyklė“ (leidinį sudarė ir parengė Edita Balčiūtė ir Vidas Valskys). Knygelėje suminėti J.Šukio darbai: vertimai, grožiniai kūriniai, knygos, straipsniai, recenzijos ir kiti darbai, parašyti 1956 – 2006 metais. Leidinėlio pradžioje pasitinka V.Valskio straipsnis „Jonas Šukys – kalbininkas ir literatas“. Čia nuosekliai, chronologiškai atskleista biografija: mokslai, studijos, įvairiausi darbai kalbos baruose.


Rašytojo meilė ir ištikimybė gamtai virsta... knygomis

Vytautas Bagdonas

Neseniai leidykla „Utenos Indra“ išleido anykštėno rašytojo ir žurnalisto, vieno iš „Kregždutės“ leidėjų, Vygando Račkaičio etiudų romaną „Devynžiedė“. Šią knygą, iliustruotą dailininko Roberto Žukausko piešiniais, autorius paskyrė savo vaikaičiams Indrei ir Jonui Mindaugui. Kaip ir anksčiau išėjusiose knygose „Miško etiudai“ ir „Latavos etiudai“, taip ir šiame miniatiūrų rinkinyje rašytojas toliau ieško mus supančiame gamtos grožio, harmonijos pasaulyje įvaizdintų idėjų, verčiančių apmąstyti būties prasmę, dovanojančių atradimo džiaugsmą, lemiančių vienokios ar kitokios nuotaikos būsenas. Savo mintimis, pastebėjimais, filosofiniais apmąstymais rašytojui rūpi pasidalyti ir su skaitytojais, neabejingais gamtos grožiui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija