Atnaujintas 2007 spalio 31 d.
Nr.81
(1578)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rašytojo meilė ir ištikimybė gamtai virsta... knygomis

Vytautas Bagdonas

Neseniai leidykla „Utenos Indra“ išleido anykštėno rašytojo ir žurnalisto, vieno iš „Kregždutės“ leidėjų, Vygando Račkaičio etiudų romaną „Devynžiedė“. Šią knygą, iliustruotą dailininko Roberto Žukausko piešiniais, autorius paskyrė savo vaikaičiams Indrei ir Jonui Mindaugui. Kaip ir anksčiau išėjusiose knygose „Miško etiudai“ ir „Latavos etiudai“, taip ir šiame miniatiūrų rinkinyje rašytojas toliau ieško mus supančiame gamtos grožio, harmonijos pasaulyje įvaizdintų idėjų, verčiančių apmąstyti būties prasmę, dovanojančių atradimo džiaugsmą, lemiančių vienokios ar kitokios nuotaikos būsenas. Savo mintimis, pastebėjimais, filosofiniais apmąstymais rašytojui rūpi pasidalyti ir su skaitytojais, neabejingais gamtos grožiui.

Knyga susideda iš keturių sudėtinių dalių: „Rytas“, „Diena“, „Vakaras“, „Naktis“, kuriose ir atsiskleidžia autoriaus požiūris į gyvąją gamtą, susijusią su žmogaus dvasingumu, būtimi ir buitimi, gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. Jau daugelį metų rašytojas V.Račkaitis gyvena gamtos prieglobstyje, visais metų laikais, ištisomis paromis turi galimybę stebėti augalus, gyvūniją ir per juos apmąstyti gyvenimo prasmę, atradimo džiaugsmą, suprasti mus supančią kasdienybę bei Visatos paslaptis. Pratarmėje knygos „Devynžiedė“ autorius rašo: „Medžiai, paukščiai, gėlės, visa gyvastis... Šita gamtos įvairovė visokiais pavidalais kasdien pasitinka ir palydi žmogų. Moko suprasti grožį, pajausti Kūrėją, suvokti būties prasmę, leidžia patirti atradimo džiaugsmą...

Akistata su gamtos pasauliu įvaizdina mintį, užaštrina jausmą, daug ką primena, pašaukia svajonę... Rytas, diena, vakaras, naktis, metų laikų kaita. Kiekvienas pavasaris, vasara, ruduo, žiema – keturi laiko vartai kiekviename laiko tarpsnyje ir slinktyje – harmonija, spalvos, garsai. Tarp jų ir tavo esantis, tau duotas gyvenimas ir gamtos grožis... Eime į medžio šnaresį, į paukščio giesmę, į žiedo šypseną, į vaivorykštės gamą, į šerkšno pasaką...Visur ieškokime savo devynžiedės. Nematomos gijos jungia mus su žeme ir dangumi, su mus supančiu, nuolatiniame virsme esančiu pasauliu“. Šios pratarmės eilutės labai aiškiai nusako rašytojo mintis, knygos būsimąjį turinį. Knyga įdomi, verčianti susimąstyti.

Anykštėnas V.Račkaitis per gana kūrybingą savo gyvenimo tarpsnį yra parašęs ir išleidęs arti poros dešimčių knygų (kai kurias kartu su gyvenimo palydove rašytoja bei žurnaliste Milda Telksnyte). Nemažai knygų yra skiriama ir gamtos pasauliui, per kurį labai daug kas parodoma, atskleidžiama.

Norisi tikėti, kad ši dėmesio verta knyga labai romantišku pavadinimu „Devynžiedė“ bus ne paskutinė. Beje, su naująja Vygando Račkaičio knyga turėjo progos susipažinti ir viso pasaulio anykštėnai, nes jos pristatymas įvyko liepos pabaigoje per Pasaulio anykštėnų V suvažiavimą ir Anykščių miesto šventę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija