Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Amžinojo bolševizmo gimtadienis

Kęstutis Kasparas

Lapkričio 7 d. (senuoju Rusijos Julijaus kalendoriumi spalio 25 d.) Sovietų Sąjungoje ir jos užgrobtuose kraštuose būdavo iškilmingai švenčiamas spalio revoliucijos mitas. Ir dar taip, atrodo, neseniai (tą liudija neišblukusios fotografijos iš Tarybų Lietuvos gyvenimo) Gedimino prospektu, prisisegę raudonus kaspinėlius, žygiavo Algirdas Mykolas Brazauskas, Česlovas Juršėnas ir kiti TSKP lyderiai, šiandien be jokios sąžinės graužaties besikabinantys Vyčio kryžius ir Gedimino ordinus, kalbantys apie garbę ir lojalumą Lietuvos Respublikai.


Apie dvigubą žaidimą…

Prieš pat Vėlines prezidentas Valdas Adamkus vetavo Liustracijos įstatymo pakeitimo įstatymą (Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas), nes jo priėmimo procedūra ir turinys esą pažeidžia Konstituciją. Taip visiškai numarinamas bent iš dalies teisingumą atstatantis įstatymas, kuris seniai buvo apkarpytas ir tapęs bedančiu. Prezidentas surado ir pretekstą: priimant naują Liustracijos įstatymą esą nesilaikyta Seimo statuto – nebuvo gautas Seimo Etikos ir procedūrų komisijos įvertinimas.


Žuvusių už Tėvynę paminėjimas

Lapkričio 1-osios vakare, Vėlinių išvakarėse, Kaune, Senosiose (Karmelitų) kapinėse, prie paminklo „Žuvusiems už Tėvynę“ susirinko Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Tarybos nariai ir kiti Kauno visuomenės atstovai. Žvakių šviesoje skendintis paminklas, atstatytas Atgimimo metais, sutelkė susirinkusius mintims apie tautos labui gyvybes paaukojusių didvyrių gyvenimo prasmę, apie dabarties problemas.


Niurzgėjimas

Marius Markuckas

Laikas nuo laiko Lietuvos spaudoje pasirodantys sociologinių apklausų duomenys atskleidžia, jog tik nedidelė dalis piliečių pasitiki šalies politine valdžia. Šis iškalbingas faktas, be abejo, akivaizdžiai liudija, kad atotrūkis tarp politikų ir jų įgaliotojų (rinkėjų) esti milžiniškas. Galima drąsiai konstatuoti, jog vis dar nesistengiama (žinoma, pirmiausia to nedaro patys politikai) pakeisti status quo. Kodėl taip yra?


Ir diagnozė, ir vaistas

Spalio 27 d. DELFI „Nuomonių ringe“ paskelbė „Kauno dienos“ žurnalistės Vitos Morkūnienės pokalbį su Regimantu Adomaičiu. Klausimai, užduoti pašnekovui apie gyvenimą, apie kultūros likimą bei kultūros žmonių dvasinę savijautą, buvo rimti, o atsakymai jų verti. Nustebino komentarai, kurie čia pat patvirtino R.Adomaičio teiginį, kad mūsų visuomenė yra JOKIA, kad ji yra pasiligojusi. Į visuomenės pripažinto ir gerbiamo aktoriaus gilų išgyvenimą atsiliepiama banaliais pašmaikštavimais, žinoma, primenant, kad dėl visko kaltas ... Landsbergis ir konservatoriai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija