Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žuvusių už Tėvynę paminėjimas

Lapkričio 1-osios vakare, Vėlinių išvakarėse, Kaune, Senosiose (Karmelitų) kapinėse, prie paminklo „Žuvusiems už Tėvynę“ susirinko Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Tarybos nariai ir kiti Kauno visuomenės atstovai. Žvakių šviesoje skendintis paminklas, atstatytas Atgimimo metais, sutelkė susirinkusius mintims apie tautos labui gyvybes paaukojusių didvyrių gyvenimo prasmę, apie dabarties problemas. Žuvusių pagerbimo ceremoniją pradėjęs Lietuvos sąjūdžio pirmininkas, Seimo narys Rytas Kupčinskas pabrėžė šios aukos prasmę mūsų dabarties darbams. Minėjime kalbėjo Seimo nariai Arimantas Dumčius, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno skyriaus pirmininkas Raimundas Kaminskas. Prisiminimais apie okupacijos sąlygomis, 1955-1956 metais, vykusius Vėlinių minėjimus pasakojo Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojai Zigmas Tamakauskas, Petras Marcinkevičius, apie patriotinio auklėjimo reikšmę kalbėjo Auksė Skokauskienė, Jurgis Bielinis ir kt. Tylus, pagarbus žuvusių už Tėvynę paminėjimas priminė prieš 50 metų čia vykusius audringus įvykius, dėl kurių išsigandusi kolaboracinė valdžia raportavo Maskvai apie „nacionalistų“ sukeltus „pogromus“ ir skubiai likvidavo kapines.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija