Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Amžinojo bolševizmo
gimtadienis

Ekumeninės
partnerystės
išbandymai

Kauno meninio
gyvenimo aidai

Bibliotekininkės –
skaitytojams…

Knyga apie menininką
ir jo kūrybą

Rokiškėnų Gandis

Gyvenimo vingiuose

PRISIMINIMŲ
MOZAIKA

Žuvusių už Tėvynę
paminėjimas

Ir diagnozė, ir vaistas

Vėlinės Estijoje

Rasa Unt,

Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė

Netoli Talino įsikūrusiame
Tiuri miestelyje prie prieškario
karininko K.Truskausko kapo

Vėlinės Estijoje – tai eilinės darbo dienos, vakarais skambantys liuteronų bažnyčių varpai, kviečiantys į ramius klasikinės muzikos koncertus, skirtus mirusiųjų prisiminimui.

Estijos lietuviams tenka planuoti ir prisitaikyti, kad laikas tiktų LR ambasadoriui, Tiuri miestelio valdžios atstovams. Restauruotą K.Truskausko kapą aplankėme visą savaitę prieš Vėlines.

Estų pastoriaus pašventinimas, LR ambasadoriaus Juozo Bernatonio ir vietinio valdžios atstovo Teo Aasa įsimintini žodžiai apie mūsų šalių ir žmonių bendradarbiavimą, istorinę atmintį ir pagarbą, išsaugojant tautiečių atminimą, pabrėžė tos dienos svarbą.


Amžinojo bolševizmo gimtadienis

Kęstutis Kasparas

Lapkričio 7 d. (senuoju Rusijos Julijaus kalendoriumi spalio 25 d.) Sovietų Sąjungoje ir jos užgrobtuose kraštuose būdavo iškilmingai švenčiamas spalio revoliucijos mitas. Ir dar taip, atrodo, neseniai (tą liudija neišblukusios fotografijos iš Tarybų Lietuvos gyvenimo) Gedimino prospektu, prisisegę raudonus kaspinėlius, žygiavo Algirdas Mykolas Brazauskas, Česlovas Juršėnas ir kiti TSKP lyderiai, šiandien be jokios sąžinės graužaties besikabinantys Vyčio kryžius ir Gedimino ordinus, kalbantys apie garbę ir lojalumą Lietuvos Respublikai.


Mahiras Gamzajevas: „Žiame pasaulyje ne viskas perkama, ne viskas parduodama“

Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos
pirmininkas Mahiras Gamzajevas sako,
kad Lietuva – jo namai, todėl jis sieks,
kad Lietuva išliktų dvasinga, tautiška,
krikščioniška, morali šalis

„XXI amžius“ tęsia pokalbių ciklą su Lietuvoje gyvenančiais musulmonais. Šiandien mūsų svečias – azerbaidžanietis Mahiras Gamzajevas, Lietuvoje gyvenantis nuo pat 1979 metų, puikiai kalbantis lietuviškai, į azerbaidžaniečių kalbą išvertęs nemažai Lietuvos rašytojų kūrinių, ypač pamėgęs mūsų klasiką Vincą Krėvę. Su Azerbaidžaniečių draugijos pirmininku Mahiru GAMZAJEVU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.


Lietuvos realybė – augantys mokesčiai, didėjantis skurdas

Benjaminas ŽULYS

Kaune įvyko protesto akcija
„Prieš skurdą ir augančias kainas“
Vytauto MALINAUSKO nuotrauka

Jokių socialinių garantijų

Stiprėjant ekonomikai, didelė Lietuvos gyventojų dalis tebegyvena nepritekliaus, skurdo sąlygomis. Skurdą skaudžiai jaučia pensininkai, invalidai, jaunos ir daugiavaikės bei nepilnos šeimos, didelė dalis kaimo gyventojų. Dėl skurdo atsidūrę socialinėje atskirtyje, žmonės negali patenkinti savo būtiniausių poreikių, pasirūpinti šeimos narių sveikata, išsimokslinimu, priversti emigruoti į užsienį (Statistikos departamento duomenimis, vien nuo šių metų pradžios iki liepos pabaigos iš Lietuvos išvyko apie 7900 gyventojų), pažeidžia įstatymus. Pastaruoju metu dėl sparčiai augančių kainų, didėjančios emigracijos skurdo problema tampa dar opesnė.


Dovana tėviškės muziejui

Rūta AVERKIENĖ

Aktorius Tomas Vaisieta
prie savo apdovanojimų,
kurie tapo Perlojos krašto
muziejaus eksponatais

Spalio 20 d., šeštadienį, Perlojos krašto muziejuje perlojiečiams ir svečiams buvo pristatyti kraštiečio, Perlojos garbės piliečio, aktoriaus, Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo ordino kavalieriaus Tomo Vaisietos gimtosios Perlojos bendruomenei dovanoti beveik penkiasdešimt metų trunkančio kūrybinio darbo liudininkai – įvairūs apdovanojimai, afišos, nuotraukos, paveikslai – beveik keturi šimtai didelių ir mažų eksponatų.


Knyga – kaip malda

Bronius VERTELKA

Janinai Inčiūrienei kūryboje
Dievo palaimos linkėjo
jos knygos sudarytojas
kaunietis Aleksandras Žarskus.
Sėdi generalvikaras
kan. dr. Robertas Pukenis

Pasitaiko, jog akimis permetęs vieną kitą naujos knygos puslapį, padedi ją į šoną. Nesiskaito, nuobodu, nieko naujo nepasako. Absoliučiai priešingai buvo paėmus į rankas Janinos Inčiūrienės knygą „Aš neklausiu ar reikia, bet duodu“, kurios pristatymas vyko spalio 20-ąją Panevėžio kraštotyros muziejaus Moigių salėje. Pabūti kartu su kūrinio autore atėjo jos artimieji, giminės, draugai, pažįstami, atvyko panevėžietės talentą gerbiantys svečiai iš Vilniaus, Kauno, Birštono, Molėtų bei kitų rajonų. Moigių salėje vyravo pakili nuotaika dar ir todėl, kad prieš šį susibūrimą Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje dalyvavome šv. Mišiose, kurias J.Inčiūrienė buvo užsakiusi savo knygos leidėjams, rėmėjams, platintojams, skaitytojams.


Nerimą keliantys iššūkiai laukia atsako

Edmundas Simanaitis

Kauno jėzuitų gimnazijos
direktorius kun. Gintaras
Vitkus, SJ, kalbėjo apie
vertybinių nuostatų
ugdymą mokykloje

Paskutinį spalio šeštadienį Kauno savivaldybės salėje vyko konferencija „Lietuvos mokykla dabarties iššūkių akivaizdoje“. Forumą organizavo Demokratinės politikos institutas kartu su Tėvynės sąjunga. Europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis įžanginiame pranešime minėjo, kad nūdienos mokykloje mokytojo ir šeimos vaidmuo susilpnėjęs, didelę įtaką moksleiviams daro bendramoksliai, draugai, televizija. Lietuvą sukrėtė žiniasklaidos pranešimai apie moksleivių paauglių žiaurumo proveržius, kai mergaitės nukankino draugę už kažkokį joms nepatikusį pasakymą, o berniukai apipylę degalais padegė savo bendramokslį... „Mes nuėjome labai toli (...) neugdydami žmoguje žmogaus,“ – kalbėjo prof. V. Landsbergis. Šie faktai yra labai grėsmingi. Didelį susirūpinimą kelia nevaržoma smurto, žiaurumo, sekso propaganda žiniasklaidoje, ypač televizijoje. Visa tai skatina jaunimo nusikalstamumą.


Politinis popsas

Petras KATINAS

Nors iki naujų Seimo rinkimų dar liko beveik metai, rinkimų kampanija jau įsibėgėjo. Partijų, o ypač kaip usnių pridygusių partijėlių vadukų pareiškimai kasdien darosi absurdiškesni, iš tolo trenkia pigiu populizmu. Patyrę nomenklatūros ideologai ir jų pasamdyti viešųjų ryšių specialistai, dosniai šeriami ne tik partijėlių rėmėjų, bet ir Maskvos pinigais, jau seniai sujaukė žmonių protus ir dabar be vargo gali įpiršti bet kokią nesąmonę. Pavyzdžiui, kad ir tokią, jog R.Paksas atvedė Lietuvą į NATO, o V.Uspaskichas per keliolika dienų padarys šalį Eldoradu. Tokių populistų retorika nė kiek nesiskiria nuo loterijų reklamos, brukamos netgi per nacionalinį radiją ir televiziją kas keliolika minučių. Pasirodo, kasdien brangstant gyvenimui, kai eilinis žmogus vos išgali nusipirkti duonos kasdieninės, teliko viena išeitis – pirkti loterijos bilietus ir laimėti aukso puodą ar bent jau prancūzišką limuziną. Žodžiu, akimirksniu prilygti Uspaskichui ar Klaipėdos apsukruoliui parlamentarui Antanui Bosui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija