Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Bibliotekininkės – skaitytojams…

Vytautas Bagdonas

Vyr. bibliotekininkė Elena Bublienė
negailėjo padėkos žodžių
renginio dalyviams

Svėdasų bibliotekos darbuotojos Elena Bublienė, Violeta Gliaudelienė ir Dalia Paulavičienė ne tiktai maloniai aptarnauja skaitytojus, bet nuolat pasiūlo svėdasiškiams įvairių įsimintinų renginių: parodų, naujų knygų pristatymų, literatūrinių popiečių, diskusijų klubų, susitikimų su rašytojais, svėdasiškiais literatais.

Šį sekmadienį, spalio 21-ąją, veikliosios bibliotekos darbuotojos pakvietė visus į Svėdasų kultūros namus, kur buvo organizuota Knygos šventė „Dėkojam Tau, skaitytojau!“

Renginį pradėjusi Svėdasų literatų klubo „Sietuva“, kuris sėkmingai gyvuoja po bibliotekos stogu, vadovė, Lietuvai pagražinti draugijos Svėdasų skyriaus pirmininkė Alma Švelnienė tarė pagiriamąjį žodį Knygai, pasidžiaugė bibliotekos darbuotojų indėliu į krašto kultūrinį gyvenimą, švietėjišką veiklą.

Darbo veteranė, vyr.bibliotekininkė Elena Bublienė gražiausiais padėkos žodžiais kreipėsi į skaitytojus: „Jeigu nebūtų Jūsų, brangūs skaitytojai, kam gi būtų reikalingos knygos, kam būtų reikalinga biblioteka? Kaip gera žinoti, kad knyga Jus lydi ir džiaugsmo akimirkomis, ir liūdesio valandėlėmis...“ Pasidžiaugusi, kad biblioteka svėdasiškiams yra reikalinga, kad žmonės čia mielai renkasi pasirinkti sau knygų, pasklaidyti periodinės spaudos, o ir šiaip pabendrauti, atsipalaiduoti nuo kasdienių rūpesčių, E.Bublienė įteikė aktyviausiems skaitytojams Antanui ir Eufraksijai Bimbams, Algiui Butkui, Jonui Butkui, Rimgaudui Davainiui, Jūratei Kalendienei, Nijolei Kastečkienei, Danutei Kirvėlienei, Vytautui Maželiui, Aldonai Musteikienei, Bronei Sakalauskienei, Valerijai Šatkuvienei, Meilinai Valančiūnienei ir daugeliui kitų Padėkos raštus bei svėdasiškių literatų knygas. Už nuoširdžią pagalbą organizuojant kultūrinius renginius, propaguojant knygą, Padėkos raštai įteikti Bronislavai Andriuškevičiūtei, Irenai Guobienei, Rimai Kniežienei, Vidai Kazlauskienei ir kitiems bibliotekos darbuotojų talkininkams.

Ne vienas skaitytojas gerais žodžiais atsiliepė ir apie bibliotekininkių darbą, šioms moterims dėkojo, linkėjo bibliotekai ir toliau būti šviesos, šilumos ir jaukumo židiniu...

Svėdasiškius Knygos šventės proga pasveikino Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Nijolė Gaivenienė, o šios organizacijos ansamblis „Gaja“, vadovaujamas Nijolės Petravičienės, padovanojo daug skambių dainų. Didelė staigmena visiems buvo balsingųjų uteniškių Nijolės Petravičienės ir Valentino Trumpos atlikta daina „Svėdasai“, kuriai žodžius ir muziką sukūrė svėdasiškis literatas Algimantas Indriūnas. Renginio dalyvius Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos ansamblis „Gaja“ pradžiugino ne tiktai gražiomis dainomis, bet ir nuoširdžiais poetės Aldonos Grigaravičienės eilėmis, būta ir linksmų papokštavimų. Svėdasų bibliotekos darbuotojoms bei skaitytojams svečiai tarp kitų kūrinių dovanojo ir dainą apie Uteną, kuriai žodžius parašė kun. Petras Markevičius, o muziką sukūrė ansamblio vadovė Nijolė Petravičienė.

Atsidėkodamos už įsimintiną koncertą, svėdasiškės bibliotekininkės uteniškiams įteikė Padėkas, vietinių literatų knygas ir didžiulę tautodailininkų pintą vazą, kupiną kvapnių rudeninių obuolių. Aktyviausi skaitytojai, bibliotekos kolektyvas bei uteniškių „Gajos“ ansamblio dalyviai dar turėjo progos pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio. Prieš tai visi apžiūrėjo bibliotekos Meno galerijoje eksponuojamą fotografijų parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei“.

Svėdasai, Anykščių rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija