Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Faustą Kiršą

(Tęsinys. Pradžia Nr. 76, 78)

Faustas Kirša

Toliau J.A.Herbačiauskas tęsė:

– Prie šios revoliucijos prisidės ir visi šviesūs, geros valios Lietuvos žmonės. Tu net nežinai kiek jų Lietuvoje yra! Jie dabar pavergti, jie išgąsdinti: jie dabar tyli ir skausmingai mąsto tie visi Lietuvos rūpintojėliai... Bet jie sukils, pakels savo galvas – ir pasaulis sudrebės!

– Viešpatie, koks jūs siurrealistinis romantikas! Aš irgi šiek tiek pažįstu dabartinį Lietuvos gyvenimą ir tikrai žinau, jog dėl jūsų mirties Lietuvoje nekils jokia revoliucija...Tiesa, studentai dabar jums kalbant visada triukšmingai ploja ir atrodo, jog nuoširdžiai jums pritaria. Bet jums taip savavališkai mirus daugelis tars: „Na, ir keistuolis tas Herbačiauskas!“ O pasitaikys ir tokių, kurie išdrįs ir šitaip išsireikšti: „Štai žuvo dar vienas variotas!“, ir jums mirus, nekils jokios revoliucijos ir jūsų mirtis bus beprasmiška. Ar tada ne geriau būtų pasilikti gyvam ir toliau kovoti už šviesesnę Lietuvą ir jai kurti dar vertingesnių veikalų?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija