Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

PRISIMINIMŲ MOZAIKA

Mons. Jonas Balčiūnas

Mons. Jonas Balčiūnas
Bernardo ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Lapkričio 6 d. sukako 80 metų, kai 1927 m. Pasvalyje gimė monsinjoras Jonas Balčiūnas. Jubiliatas mokėsi Biržuose, Panevėžyje, Kaune. Kunigystės šventimus 1949 m. jam suteikė Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. Dirbo Pasvalyje, Linkuvoje, Panevėžyje. Už darbą su jaunimu 1954 m. buvo nuteistas dešimt metų katorgos. Į Lietuvą sugrįžo 1965 m. Sielovadinį darbą tęsė Salake, Alantoje ir vėl Pasvalyje. 1994 m. Popiežius Jonas Paulius II kunigui Jonui Balčiūnui suteikė garbingą monsinjoro titulą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija