Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vėlinės Estijoje

Rasa Unt,

Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė

Netoli Talino įsikūrusiame
Tiuri miestelyje prie prieškario
karininko K.Truskausko kapo

Vėlinės Estijoje – tai eilinės darbo dienos, vakarais skambantys liuteronų bažnyčių varpai, kviečiantys į ramius klasikinės muzikos koncertus, skirtus mirusiųjų prisiminimui.

Estijos lietuviams tenka planuoti ir prisitaikyti, kad laikas tiktų LR ambasadoriui, Tiuri miestelio valdžios atstovams. Restauruotą K.Truskausko kapą aplankėme visą savaitę prieš Vėlines.

Estų pastoriaus pašventinimas, LR ambasadoriaus Juozo Bernatonio ir vietinio valdžios atstovo Teo Aasa įsimintini žodžiai apie mūsų šalių ir žmonių bendradarbiavimą, istorinę atmintį ir pagarbą, išsaugojant tautiečių atminimą, pabrėžė tos dienos svarbą.

Į pietus nuo Talino gėlėse paskendęs Tiuri miestelis turi ką parodyti atvykstantiems svečiams ir bičiulystės miestui Prienams. Mums, lietuviams, smagu pabūti visa žinančiais ir suprantančiais tarpininkais ir vertėjais, nesvarbu linksmesne ar liūdnesne proga...

2009-aisiais bus 10 metų, kai Lietuvai pagražinti draugija per girininkus padovanojo 3 metrų ąžuolą, iš kurio skulptorius Dominykas Čiapas su meile išskobė LR prieškario karininkui K.Truskauskui vardinį koplytstulpį, kuris tuometinio Krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus, ambasadoriaus Rimanto Tonkūno, katalikų kunigo Xavier, aktoriaus Tomo Vaisietos, reporterio Šalkausko ir garbės sargybos kareivių dėka atsirado mažose Tiuri kapinėse, kur įvyko tikras spektaklis, kurio repeticijoms nebuvo laiko, o apmąstymams iki šiol turime medžiagos. Keičiasi ambasadoriai, Tiuri valdžios atstovai, keičiasi ir pats ąžuolinis koplytstulpis, tik nesikeičia mūsų lietuvių bendruomenės narių jausmai ir įsipareigojimai prisiminti garbingą ir sunkų gyvenimo kelią praėjusį tautietį, atradusį paskutinę poilsio vietą Estijos žemėje... Čia stabteli kiekvienas, į Tiuri Kurgesare kapines atėjęs žemės keleivis...

Talinas – Tiuri, Estija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija