Atnaujintas 2007 lapkričio 14 d.
Nr.84
(1581)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl sąmoningo liustracijos vilkinimo

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), nuo Liustracijos komisijos darbo pradžios su didžiuliu susirūpinimu sekusi niekuo nepateisinamą liustracijos proceso vilkinimą ir darbo imitavimą, po pastarojo Prezidento veto Liustracijos įstatymo pataisoms, su kartėliu konstatuoja, jog liustracijos eiga galutinai sustabdyta, o gal ir visai sužlugdyta.

Nors šalyje veikia Liustracijos įstatymai, reglamentuojantys Liustracijos komisijos veiklą, ji jau geras pusmetis nebedirba, o po Prezidento veto jos veikla tikriausiai bus įšaldyta dar mažiausiai pusmečiui. Neapsaugota valstybė palikta nekontroliuojamų buvusių kagėbistų įtakai ir savivalei bei KGB „teisių ir pareigų” perėmėjos – Rusijos FSB – atviru taikiniu. Tai, kad liustracija buvo vilkinama Valstybės saugumo departamento žinioje veikusios komisijos įrodo faktas, jog per nuo 1999 iki 2005 m. ji sugebėjo išaiškinti vos du su KGB bendradarbiavusius asmenis. Tuo tarpu po KGB rezervininkų skandalo pradėjusi dirbti visuomeninė D.Kuodytės vadovaujama komisija per nepilnus dvejus metus tokius kaltinimus pateikė net 53 asmenims.

Dabar liustracijos žlugdymo estafetę perėmė Prezidentas, vetavęs du svarbiausius liustracijos įstatymus. Prezidento mesti kaltinimai visuomeniniais pagrindais dirbusiai D.Kuodytės komisijai, esą jos surinkti įrodymai teismuose paneigiami, turėtų visu sunkumu gulti ant jo paties ir kitų aukštų pareigūnų, kurie labai svarbią valstybės funkciją – liustraciją – neatsakingai užkrovė visuomenininkams, neskirdami finansavimo, kad valstybei teismuose galėtų atstovauti profesionalūs apmokami teisininkai. Bylos pralaimimos dar ir dėl to, kad liustracija nepalietė teisėjų klano. Todėl dėl nesėkmių teisme kritikuoti reikėtų ne Liustracijos komisiją, o Prezidentą, Seimą, Vyriausybę ir Valstybės saugumo departamentą.

LPKTS su nerimu pastebi, kad šalies Prezidentas, puikiai suprasdamas liustracijos svarbą ir tai, kad Lietuvoje ji dabar sužlugdyta, jau antrą kartą vetuoja Seime sunkiomis pastangomis priimamus Liustracijos įstatymus. Prezidentūra nusikalstamai ilgai užsižaidė, gindama „gerųjų” KGB rezervininkų teises, tuo pamindama nacionalinio saugumo interesus.

Nors šį kartą Liustracijos įstatymo pataisų tolesnė eiga Seime sustabdyta daugiausia Darbo partijos frakcijos narių balsais, Prezidentas pirmasis privalo prisiimti atsakomybę dėl liustracijos proceso žlugdymo. Viešai gindama kelias politines personalijas, o iš tiesų už jų nugarų besislepiančius šimtus KGB rezervininkų, galimai darančių įtaką valstybei, Prezidentūra nesibodi manipuliuoti Konstitucija ir žmonių teisėmis.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga reikalauja aukščiausių valstybės vadovų ir atsakingų institucijų nedelsiant imtis priemonių liustracijos proceso eigos atkūrimui šalyje. Pareigūnai, kalti dėl liustracijos proceso sabotavimo, turi būti įvardinti, iš jų pareikalauta atsakomybės už Lietuvos Respublikos įstatymų nevykdymą.

Lietuvos partizanai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai įsitikinę, kad pirmiausia privalome siekti ne „visuomenės susitaikymo” užmirštant skaudžią istoriją, o pasirūpinti valstybės struktūrų normaliu darbu, kuriam Rytai neturėtų įtakos, bei užtikrinti nacionalinį saugumą. Todėl buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai ragina šalies Prezidentą susirūpinti valstybės saugumu ir padaryti viską, kad liustracija taptų normaliu teisiniu mechanizmu, o ne tik politinės kovos priemone.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija