Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Iškeliamas šv. Jono Chrizostomo mokymo aktualumas

Mindaugas BUIKA

Šv. Jonas Chrizostomas
(Auksaburnis) (349–407)

Krikščionių vienybės skatintojas

Siekdamas paskatinti didžiųjų Bažnyčios tėvų mokymo studijas popiežius Benediktas XVI paskelbė laišką, skirtą šv. Jono Chrizostomo (Auksaburnio) (349–407) mirties 1600-osioms metinėms. Laiškas buvo perskaitytas lapkričio 8–10 dienomis Romos „Augustinianum“ patristikos institute vykusiame tarptautiniame teologų kongrese tema „Šv. Jonas Chrizostomas praėjus 1600 metų po jo mirties“. Šventasis Tėvas pažymėjo, kad šventojo vyskupo ir Bažnyčios mokytojo gyvenimas ir doktrininis mokymas buvo aptariamas kiekviename krikščionybės šimtmetyje „ir netgi šiandien skatina visuotinį pasigėrėjimą. Romos popiežiai visuomet jį vertino kaip Bažnyčios išminties gyvąjį šaltinį, o susidomėjimas jo mokymu praėjusio amžiaus eigoje tapo dar intensyvesnis“.


Mirė Japonijos kardinolas S.F.Hamao

Mindaugas BUIKA

Įvertino dosnią tarnystę

Popiežius Benediktas XVI su „giliu liūdesiu“ priėmė žinią apie mirtį žymaus Japonijos kardinolo Stefeno Fumijo Hamao, patikėdamas „šio išdidaus japonų tautos sūnaus sielą“ Dievo mylinčiam gailestingumui. Užuojautos telegramose, pasiųstose kardinolo įpėdiniui Jokohamos vyskupui Masahirui Umemurai ir velionio hierarcho seseriai Terezai Terukai Uėmatsu, Šventasis Tėvas aukštai įvertino jo „pamaldų Evangelijos liudijimą, jautrų rūpinimąsi vargšais ir dosnią tarnystę Visuotinei Bažnyčiai“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija