Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Skleiskime ir neškime tiesą

Kai paprastų žmonių gyvenimas prastėja, žiniasklaidoje vis dažniau pasigirsta balsų, kviečiančių kantriai laukti, nenusiminti – neva užaugs jaunoji karta, pakeis senuosius valdininkus, tada lietuviai galės gyventi kaip normalūs civilizuoti europiečiai.

Paguoda gerai, bet šiuo atveju ji panaši į norą užmigdyti tautos pareigą būti aktyviai. O gal tai kaip laikraščio „Baltijos kelio“ tikslas – kad žmonės neitų balsuoti? Kad vėl komunistai įgytų šansą laimėti rinkimus?

Kyla klausimas, kokia bus ta naujoji karta? Ant kokių dvasinių pamatų ji išaugs? Ar naujoji karta – tai toji, kuri semiasi „išminties“ iš luošinančių jauną psichiką sekso ir smurto televizijos laidų? Ar ta, kuri valandų valandas praleidžia godžiai rydama neigiamą informaciją? Ar tie, kurių tėvai išvaryti į užsienį? Ar tie, kurių tėvai ilgas valandas dirbdami už minimalų užmokestį ir nenorėdami prarasti tų kelių varganų litų neima biuletenio ir krenta darbovietėse, kurie neturi laiko ne tik buičiai sutvarkyti, bet ir su savo atžalomis pabendrauti. Kiek tėvų su savo vaikais ateina į bažnyčią? Kiek mokytojų? Kiek besimokančių tikybos? Juk be svarbiausių dvasinių pamatų – Amžinosios Meilės, Dievo įsakymų suvokimo ir vykdymo – neįmanoma kalbėti apie jaunosios kartos užmojus pakeist gyvenimą Lietuvoje, padėti išbristi iš dvasinio bei materialinio skurdo.

Esu katalikas, visada gyvenu viltimi, tačiau žiūriu tiesai į akis. Negaliu nusigręžti nuo neteisybės, užsimerkti prieš faktus, kurie akivaizdžiai rodo, kad jaunimas darosi agresyvesnis, degraduoja, vaikai apleisti ir tėvų, ir valstybės, kuri nesirūpina vaikų ateitimi.

Gelbėkime jaunimą! Susivienykime, tėvai, seneliai, mokytojai, dorieji valstybės pareigūnai, žiniasklaidos darbuotojai! Pirma patys ieškokime Dievo – Aukščiausios tiesos, melskimės už jaunąją kartą, vieni už kitus, už Tėvynę.

Kiekvienas turime jausti atsakomybę ir išugdyti ją jaunajai kartai. Turime būti atsakingi už savo vaikų tikėjimą, kuris suteiks jiems išminties ir gerumo, ištvermės ir noro dorai ir prasmingai gyventi.

Jau 70 procentų vaikų mokyklose patiria patyčias, yra skriaudžiami, o užaugę patys skriaudžia silpnesnius. Reikia kovoti su tais, kurie skriaudžia darbščius lietuvius, pašalpomis pataikauja degradavusiems, su ta žiniasklaida, kuri pateikia dezinformaciją. Reikia platinti katalikiškos krypties laikraštį „XXI amžius“, kuris moko giliau suvokt gyvenimo prasmę – Kristaus Tiesą, moko mąstyti, lyginti ir atskirti pelus nuo grūdų, o apsimetėlius – nuo tikrųjų patriotų.

Skaitykime ir platinkime, reklamuokime savo laikraštį. Juk patys žinome, kad valstybė jo neremia, net nepriima į spaudos kioskus. Gal irgi bijo tiesos? Katalikai turi būti tiesos ir meilės nešėjai, nes meilė nuginkluoja, ji – galingiausias ginklas, prieš kurį griūva visos sienos.

Tegul ta galingoji Kristaus meilė mums padeda kovoti su blogiu.

Kazys VILČINSKAS

Velžys, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija