Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Klaustrofobijos vėzdas

Algimantas Zolubas

Fobija yra liguista įkyri nepagrįsta baimė, apimanti žmogų tam tikrose sąlygose. Liguistų baimių esama įvairių: vieni bijo šliužų, kiti vorų ar pelių, dar kiti aukštumos ar ankštumos. Klaustrofobija yra ankštų patalpų baimė. Pastarąją, kaip masinį, tačiau motyvuotą reiškinį, baigia įvaryti vilniečiams miesto šeimininkai.


Lietuvos pasipriešinimas yra svarbus jaunimo auklėjimui

Jonas Vainius

Lietuvos istorijos dėstymas moksleiviams yra labai svarbus dalykas. Jaunajai lietuvių kartai būtina susipažinti su savo tautos ir valstybės istorija. Svarbiausia, kad ta istorija būtų teisinga, neiškraipyta. Žinodama tautos praeitį ir šaknis, jaunoji lietuvių karta labiau vertins savo kilmę, gerbs trispalvę ir bus pasiryžusi ją ginti iškilus pavojui.


Tarp abejonių ir vilties

Gražina Trimakaitė

Ne vienas jau išdrįsta parašyti, kad nepriklausoma Lietuva yra nenusisekęs projektas, taigi, nėra ko stengtis – vis tiek išnyks. Todėl kol esame jauni, skubėkime išsidanginti ir kur nors kitur susikurti gyvenimą. Yra pagrindo tokioms kalboms ir joms pagrindą duoda ne tik dabar labiausiai matoma energetinė priklausomybė. Labai ryškiai matoma ir kita priklausomybė – dvasinė. Jeigu ne ji, ar būtų tiek rūpesčio, kiek buvo vykstant rinkimams į Seimą Alytaus rajone: ar laimės pakankamos kompetencijos ir padorumo kandidatas lietuvis, ar kitatautis perėjūnas, už sukčiavimus policijos net tarptautiniu mastu ieškomas? Normalioje visuomenėje nė dviejų procentų balsų panašus veikėjas nesurinktų, o pas mus – ir antras turas pralaimėtas ne ypač didele persvara.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija