Atnaujintas 2007 lapkričio 16 d.
Nr.85
(1582)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėtas šv. Juozapatas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš kairės: protoigumenas
t. Joanikijus Čverencukas,
OSBM, protoarchimandritas
t.Vasilijus Kovbyčius, OSBM,
seminarijos prefektas t. Danyjilas
Dermaljis, OSBM, ir t. Natanajilas
Šturmakas, OSBM

Lapkričio 11 -oji Vilniaus ir visos Lietuvos katalikams yra svarbi kaip Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidų Aušros Vartuose pradžia.

Rytų (graikų apeigų) katalikams ši diena beveik sutampa su prieš 384 metus, t.y. 1623 m. lapkričio 12 dieną, žiauriai nužudytu Ivanu Kuncevičiumi (1580-1623) – vienuoliu bazilijonu tėvu Juozapatu – pirmuoju graikų katalikų šventuoju.

1596 m. Ivanas Kuncevičius iš Vladimiro Voluinės atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. 1604 m. įstojo į apleistą Švč. Trejybės vienuolyną, pasirinkdamas Juozapato vardą.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Lapkričio 7–9 dienomis Liškiavoje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriame dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai.

Posėdžio metu vyskupus pasiekė žinia apie tragišką vaikų žūtį Skuodo rajono Aleksandrijos kaime. Vyskupai kartu su visais Lietuvos žmonėmis yra sukrėsti tokios baisios žinios, reiškia gilią užuojautą žuvusių vaikų tėvams bei artimiesiems ir meldžiasi už juos. Vis didesnį susirūpinimą kelia skaudžios, beprasmiškos nelaimės keliuose, kurių pagrindinės priežastys – alkoholis ir atsakingumo stoka. Lietuvos ganytojai nuoširdžiai ir įsakmiai ragina visus eismo dalyvius niekuomet nepamiršti žmonių gyvybei kylančios grėsmės, o politikus daryti viską, kad būtų tramdomas alkoholio vartojimas ir tokie tragiški atvejai nesikartotų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija