Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kodėl batsiuviui reikia aukštojo išsilavinimo?

Advokatas Juozas Gaudutis
mano, jog policija neprivalo
atlikti jai nepriklausančių funkcijų,
kad ji galėtų daugiau dėmesio
ir jėgų skirti savo tiesioginėms
pareigoms – nusikaltėlių gaudymui
Autoriaus nuotrauka

Apie padėtį Lietuvos policijoje su advokatu Juozu GAUDUČIU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas. J.Gaudutis daugiau kaip 20 metų dirbo prokuratūroje, ilgai vadovavo prokuratūros tardymo departamentui. 1997 – 1999 metais jis darbavosi Vidaus reikalų ministerijoje – ėjo viceministro pareigas, vėliau vadovavo STT. Jo sąskaitoje – įvairiausių lygių studijos Leningrado, Maskvos ir JAV specialiosiose mokyklose. Jis taip pat puikiai išmano Europos Sąjungos specialiųjų tarnybų darbo specifiką. Taigi vidaus reikalų sistemą jis pažįsta ne paviršutiniškai.


Įvardytas(?) blogis

Imantas Melianas

Nors policininkų šventė ir vadinama „angelų sargų“ diena, visai neketinu teigti, jog vyriausias policijos komisaras Vytautas Grigaravičius yra angelas. To ir nereikia. Ne dievai ir ne angelai puodus žiedžia. Ir policijoje, įskaitant jos vadovybę, darbuojasi tik paprasti mirtingieji – su visomis žmoniškomis silpnybėmis (ir stiprybėmis taip pat).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija