Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žvakutės Griškabūdyje

Rugsėjo 8 dieną Tauro
apygardos Žalgirio rinktinės
Vyčio kuopos žuvusiems
vyrams pastatytas paminklas

Jūs kritot nuo klastingos pikto priešo kulkos,

savo krauju atpirkę svetimas kaltes.

Ir štai sudaužęs pančius drąsiasparnių pulkas

Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs…

(Autorius nežinomas)

Šiais metais vėl su vaikais ir anūkais atėjome nusilenkti Griškabūdžio laukymėje be karsto ir be žvakės užkastiems dvasios broliams ir sesėms. Netradicinės kapinės pasitiko mus rūpestingai sutvarkytos. Laukinių saulučių balti žiedai žalioje vejoje žvelgė tarytum didvyrių akys, o ošiantys ąžuoliukai giedojo jiems Requiem. Šis memorialas gimė darbščių, geranoriškų vietinių gyventojų ir jiems talkinusių giminaičių bei bendraminčių dėka. Kai kuriuos norisi paminėti – tai garbinga Preikšų šeima, buvusi tremtinė Aldona Girdauskienė. Jiems talkino Česė Dailidienė, Antosė Šulskienė, Juozas Gurilauskas, Raimonda Kudirkienė ir kiti.


Pagerbti Didžiosios Kovos apygardos partizanai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Tylos minute pagerbiami žuvę
Didžiosios Kovos partizanų apygardos
S.Griniaus-Vanago būrio partizanai

Lietuviai visais laikais kovojo už savo laisvę ir nepriklausomybę. Ypač nuožmi kova prasidėjo 1944 metų vasarą sovietams vėl įžengus į Lietuvą. Į rezistencinę kovą pakilo arti 30 tūkstančių tautos sūnų ir dukterų, kurie sudarė devynias partizanų apygardas. Viena jų – Didžiosios Kovos partizanų apygarda, kurią įkūrė Lietuvos kariuomenės viršila Jonas Misiūnas-Žalias Velnias.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija