Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Biblioteka, kurioje lankosi dvasiškai brandūs skaitytojai

Inesė Ratnikaitė

Šiauliuose įsikūrusio Švč. Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos vienuolyno bibliotekos svečių knygoje gausu gražių žodžių, nuoširdžių padėkų, poezijos posmų. Pati biblioteka, neseniai šventusi jubiliejų, turi daug knygų ir skaitytojų.

Prieš 15-a metų šių turtų nebuvo. 1992 metais tebuvo kongregacijai grąžintas pastatas, bibliotekai skirta pusė koncertinės salės, į vieną lentyną tilpo keliasdešimt asmeninių knygų… Tačiau buvo didelis noras turėti biblioteką ir dalytis su kitais knygų lobiais. Pirmasis idėją, atiduodamas bibliotekai savas knygas, palaikė tuometinis Šiaulių dekanas kun. Kleopas Jakaitis. Būta ir daugiau rėmėjų, dalis knygų bei lentynų atkeliavo net iš Vokietijos. Taip knyga po knygos... „per penkiolika metų išaugo iki dešimties tūkstančių, o gal ir daugiau“, – šypsosi bibliotekos įkūrėja ir vedėja s. Regina Gelžinytė, ACJ. Šiuo metu bibliotekoje esama knygų lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. Daugiausia – teologinės bei bendrojo pobūdžio religinio turinio knygos.

Kaskart stengiamasi papildyti biblioteką naujausiomis knygomis, tačiau ypatinga biblioteka tuo, kad net trečdalis knygų spausdintos mašinėle. Šios knygos – kruopštus vienuolyno seselių darbas, liudijantis priespaudos metus, kai religija buvo draudžiama ir religinių knygų platinimas buvo neleistinas nusikaltimas. S. Regina pasakojo, kad su mašinėle vienu metu buvo galima atspausdinti šešis, daugiausia – septynis egzempliorius. Šiuos išplatinus, tą pačią knygą tekdavo spausdinti iš naujo. „Visas dvasinio gyvenimo lobis spausdintas mašinėle“, – sakė sesuo Regina. Vienuolyne apsilankantys skaitytojai šių, mašinėle spausdintų knygų, dažnai teiraujasi ir su didžiausiu pasimėgavimu skaito, nes „juk niekur kitur jų negausi, niekas nebeišverčia“. Bibliotekos lankytojai džiaugiasi ir šalia bibliotekos įsikūrusia antikvarinių, net XIX amžiaus vidurio knygų medalikėlių, rožinių, siuvinių kolekcija.

Skaitytojų per visą bibliotekos gyvavimo laikotarpį būta nemažai – virš 700. Šiuo metu knygų pasirinkti ateina apie 100 skaitytojų. Patys ištikimiausi skaitytojai – tiek vyresnio amžiaus, tiek nemažas jaunimo būrelis, susirinko į vienuolyne surengtą jubiliejaus šventę. Iškilmėse dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, šalia bibliotekos esančioje koplyčioje aukojęs šv. Mišias. Pamoksle ganytojas pasidžiaugė gražiu jubiliejumi, bibliotekoje besilankančiais skaitytojais, kurie domisi, skaito, trokšta dvasinio tobulėjimo, dėkojo už nuoširdų darbą bibliotekos įkūrėjai s. Reginai Gelžinytei, ACJ.

Po šv. Mišių šventė tęsėsi vienuolyno salėje. Bibliotekos vedėja pasidžiaugė, kad bibliotekoje apsilankantys skaitytojai ieško gilaus dvasinio turinio knygų, parašytų šv. Kryžiaus Jono, šv. Teresės Avilietės ir pan. Šventėje dalyvavusio Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios prefekto kun. Algirdo Palioko, SJ, teigimu, tai liudija dvasinį skaitytojų brandumą. Kalbėdamas apie knygų reikšmę, kun. A. Paliokas pabrėžė, kad išties turim vieną knygą – Šventąjį Raštą, tačiau reikia naudotis ir kitų knygų teikiamais lobiais. Šventę pagyvino viktorina, kurios metu pasidalinta žiniomis apie perskaitytas knygas. Vėliau vyko agapė, visus suartinusi, pakvietusi bendrai giesmei, pokalbiui.

„Čia randa paguodą silpnieji, kūrybos šaltinį – stiprieji, viltį – kylantys...“, „Dėkojame už knygas, žurnalus ir labai malonią bibliotekos vedėją, kuriai galima pasiguosti sunkiomis akimirkomis“, – rašoma bibliotekos svečių knygoje. Tokia dvasinga bibliotekos atmosfera, tvarkingai surikiuotos knygos, nuoširdus s. Reginos žvilgsnis kviečia užsukti ir dar kartą.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija