Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Faustą Kiršą

(Tęsinys. Pradžia Nr. 76, 78, 82, 84)

1933 m. Faustas Kirša parašo ištisą etiudą apie poeto Motiejaus Gustaičio kūrinius, kuris spausdinamas net per tris „Naujosios Romuvos“ numerius, bet kažkodėl jo nebaigia. Čia jis Gustaitį labai aukštai vertina kaip poetą ir kaip mokslininką, ir kaip taurų, dorą ir kuklų žmogų. Čia jis aiškiai prisipažįsta, jog M.Gustaitis jam labai artimas ir brangus, jam teikęs daug įkvėpimo ir daręs įtakos. Abu šiuos poetus sieja simbolizmas ir intelektualinė lyrika. Abu jie žengia tuo pačiu poezijos keliu. Tais pačiais metais specialiame Vaižgantui skirtame numeryje jis paskelbia straipsnį „Vaižganto darbo kelias“. Tai bene bus šedevras iš jo literatūrinių etiudų. Suglaustai ir sintetiškai apibūdina Vaižganto kūrybos ir veiklos kelią. Labai taikliai jį lygina su A.Vienožindžiu, A.Strazdeliu ir Stakele. Parašo jį su didele meile ir nuoširdžiu įkvėpimu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija