Atnaujintas 2007 lapkričio 21 d.
Nr.86
(1583)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos valdovas, kurio vardą tariame su pagarba

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 630-osioms mirties metinėms

Giedrius Grabauskas-Karoblis,

istorikas

Šįmet sukanka 630 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mirties. Tai ryški istorinė asmenybė, vienas iš labiausiai nusipelniusių LDK valdovų greta Mindaugo ir Vytauto. Algirdas buvo vienas iš septynių Gedimino sūnų. Dalis jų – Liubartas, Narimantas, Karijotas priėmė stačiatikybę ir apsigyveno rusų žemėse. Kiti liko ištikimi senajam baltų tikėjimui. Algirdui buvo siūloma tapti krikščionimi, bet jis tuos pasiūlymus atmesdavo. Abi jo žmonos buvo rusės stačiatikės. Jo vaikai, gimę Vitebske, buvo krikštyti pagal stačiatikių papročius, o visi Vilniuje gimę vaikai buvo pagonys. Iš abiejų santuokų Algirdas turėjo keturiolika vaikų – devynis sūnus ir penkias dukteris. Tarp jų tokios ryškios istorinės asmenybės, kaip Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila. Nuo 1320 metų Algirdas valdė Krėvą ir Vitebską.


Dievo meilės dainius

Benjaminas ŽULYS

Šiomis dienomis sukako 145 metai, kai gimė Jonas Mačiulis-Maironis – teologijos daktaras, profesorius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, poetas, prelatas. Mirė 1932 m. Kaune, palaidotas prie Kauno Arkikatedros Bazilikos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija