Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Apaštalinio protonotaro 90-metis

Apaštalinis protonotaras
prof. dr. Vincas Jonas Bartuška
(viduryje, su gėlėmis) ir jį pasveikinti
susirinkę (iš kairės): kun. Gintautas
Kuliešius, mons. Juozas Pečiukonis,
vyskupai Juozas Preikšas ir Rimantas
Norvila, kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis,
vysk. Juozas Žemaitis ir g. kan. Valius
Zubavičius Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčios šventoriuje

MARIJAMPOLĖ. Spalio 28 dieną, sekmadienį, į rytmetines šv. Mišias Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje susirinkusieji parapijiečiai prie altoriaus išvydo ne tik kiekvieną sekmadienį tuo metu šv.Mišias aukojantį apaštalinį protonotarą profesorių, bažnytinės teisės habilituotą daktarą Vincą Joną Bartušką, bet ir tris vyskupus bei keletą svečių kunigų. Vyskupai Rimantas Norvila, Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas, Marijampolės dekanas Kazlų Rūdos klebonas kun. Gintautas Kuliešius, šios bažnyčios klebonas mons. Juozas Pečiukonis, kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis bei Liškiavos klebonas g. kan. Valius Zubavičius kartu su apaštaliniu protonotaru prof. dr. V.J.Bartuška aukojo šv. Mišias jo 90-ojo gimtadienio proga. Pamokslą apie šį garbingą, prieš 65-erius metus įšventintą kunigą, karo metais dirbusį sielovadinį darbą Šakiuose, o paskui, artėjant frontui, atsidūrusį Austrijoje ir Vokietijoje, studijavusį Romoje, didžiąją savo gyvenimo dalį praleidusį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir prieš 15 metų sugrįžusį į Lietuvą, sakė iš tos pačios Šunskų parapijos kilęs kan. doc. dr. K.Žemaitis. Jubiliatą pasveikino Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius, giminės, parapijiečiai. Apaštalinis protonotaras prof. dr. V.J.Bartuška dabar gyvena specialiuosiuose globos namuose, kur kasdien kartu su kitais kunigais aukoja šv. Mišias. Su 90-uoju gimtadieniu jis buvo pasveikintas ir čia.

Romas BACEVIČIUS

Kun. Žydrūno KULPIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija