Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Alytaus dekanate

Paminėjo sesers

Jadvygos 70-metį

Jadvyga Simonaitytė
su dekanu klebonu kun. Arūnu Užupiu

Alytus. Lapkričio 4 dieną, sekmadienį, į šventiškai papuoštą Šv. Angelų Sargų bažnyčią susirinko tikintieji pagerbti pranciškonę Jadvygą Simonaitytę, tądien šventusią savo 70-metį. Šv. Mišias aukojo, prasmingą pamokslą pasakė, palaimino ir jubiliejinę juostą užrišo parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis. Po šv. Mišių per atnašas paaukotą duoną ir vynuoges pasidalijo visi bažnyčioje susirinkę žmonės.

Parapijos namuose, prie šventiškai papuošto stalo, susėdo giminaičiai, parapijos kunigai ir bičiuliai, o garbingiausioje vietoje, tarp baltų rožių, sėdėjo jubiliatė. Daug šiltų žodžių ir nuoširdžių linkėjimų buvo skirta seseriai Jadvygai. Po sveikinimų jubiliatė papasakojo apie savo nueitą gyvenimo kelią.

Jadvyga Simonaitytė gimė 1937 m. lapkričio 4 d., Tauragės rajono Batakių parapijoje, ūkininkų šeimoje, kurioje augo 4 vaikai. Mama, būdama giliai religinga, ir vaikus išmokė mylėti Dievą. Jadvygutė, būdama 12 metų, sunkiai susirgo – „šlapioji rožė“ apėmė visą koją. Gydytojai 7 mėnesius kovojo su šia klastinga liga ir galiausiai nusprendė ją nupjauti, kad išgelbėtų gyvybę. Mama nesutiko ir parsivežė sergančią dukrą namo. Vienintelė viltis tikinčiai motinai buvo Dievo pagalba. Palikusi sunkiai sergančią dukrą, nuvažiavo į Šiluvą, prie Švč. Mergelės Marijos kojų su ašaromis meldė išgydymo malonės pas Dievą. Namuose meldėsi visa šeima. Netrukus pro jų namus važiavęs automobilis užklimpo prie jų namų. Vairuotojas ir kartu važiavusi vokietė gydytoja užėjo į jų namus prašyti pagalbos. Gydytoja, pamačiusi sunkiai sergančią mergaitę, pati pasisiūlė padėti. Apžiūrėjo Jadvygutės koją, davė vaistų ir paaiškino, kaip gydyti. Stebuklingai greit koja pagijo. Už išgelbėtą gyvybę Jadvyga dėkinga Dievo motinai Šv. Mergelei Marijai, todėl visą savo gyvenimą pašventė Dievo garbei, tarnystei bažnyčioje. Tarybiniais laikais už aktyvią bažnytinę veiklą – darbą su jaunimu, rengimą prie Pirmosios Komunijos ir kelionių į šventas vietas organizavimą – buvo persekiojama ir tardoma.

Prasidėjus atgimimui, 1991 metais įstojo į Pasauliečių pranciškonų ordiną (OFS). 1995 metais paskirta Vilkaviškio ir Kaišiadorių OFS regionine ministre. Šiose pareigose sėkmingai išdirbo septynerius metus. Dėl pablogėjusios sveikatos savo noru pasitraukė iš užimamų pareigų. Šiuo metu yra OFS narė, „Avinėlio užtarėjų“ bendruomenės narė, Valančiukų kolegijos globos narė, Gyvojo rožinio narė ir aktyvi talkininkė bažnyčioje.

Telydi Dievo apvaizda Jadvygą jos gyvenimo kelyje.

Aldona JANKAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija