Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Čikagos kardinolas vadovaus JAV episkopatui

Mindaugas BUIKA

Čikagos kardinolą Frensį Džordžą,
OMI, išrinktą JAV vyskupų
konferencijos pirmininku, sveikina
iki tol episkopatui vadovavęs
Spokano (Vašingtono valstija)
vyskupas Viljamas Skailstedas

Išrinkimas patvirtino autoritetą

Lietuvoje gerai žinomam Jungtinių Valstijų didžiausios katalikų diecezijos, Čikagos arkivyskupijos, turinčios apie 2,5 mln. tikinčiųjų, ordinarui kardinolui Frensiui Judžinui Džordžui, OMJ, šie metai iš tikrųjų buvo įspūdingi. Paminėjęs savo 70-metį, priklausomybės Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo oblatų vienuolijai 50-metį ir vadovavimo Čikagos arkivyskupijai 10-ąsias metines, lapkričio 13 dieną ganytojas buvo išrinktas JAV vyskupų konferencijos pirmininku.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija