Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Būti ar turėti?

Jau Adomas, vaikštinėdamas su Ieva po Edeno sodą, išgirdo Dievo žodį, kuris jiems sakė: „Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams“. Ir Adomas ne tik buvo, bet ir gavo tai, ką galėjo visada turėti, ir visu tuo, ką turėjo, galėjo dalintis su savo vaikais bei vaikaičiais. Todėl lyg ir visiems laikams atkrito noras tik būti: visi gyveno lyg ir tam, kad ne tik būtų, bet ir turėtų. Po daugelio tūkstančių metų ir Juozapas su Marija susilaukė sūnelio, o paskui turėjo ne tik sūnelį, bet ir pastogę, rankų darbo įrankius...


Tiesmukas mąstymas

Valstiečiai gerai žino, kaip sutramdyti kiekvieną gyvulį. Pavyzdžiui, kiaulei užtenka ant šnipo užnerti virvės kilpą, kitą galą virvės gerai pritvirtinti. Kilpa tvirtai laikosi užveržta todėl, kad kiaulė, užuot pasidavusi priekin ir taip kilpą atpalaidavusi, iš visų jėgų spiriasi atbula ir kilpą įveržia. Ji nieko daugiau nemato – vien kilpą ant šnipo, o tuo metu iš užpakalio jai galima daryti ką tik nori – nors ir gyvą mėsinėti. Panašiai ir žmonių mases, netgi pakankamai inteligentiškus žmones, lyg virvė ant šnipo supančioja kokia nors išsigalvota ar sumanių mulkintojų jų sąmonėn įbrukta mintis. Tai yra tiesmukas mąstymas – atbulas spyrimasis, nepripažįstant tikroviškos įvykių bei galimybių įvairovės.


Tikinčiųjų pareiga apginti šmeižiamą kunigą

Mes, tikintieji, negalime tylėti, kai laisvoje tėvynėje kaip sovietmečiu puolamas, šmeižiamas sąžiningas, doras, Panevėžio vyskupijos Uliūnų ir Ėriškių parapijų kunigas Algimantas Keina. Nors visiems aišku, kieno užsakymu tai daroma – saugumo šmėkla tebeslankioja, penkiasdešimt bedievybės metų davė savo rezultatus. Skaldyk ir valdyk...


Kelionė po Europos sakralines vietas

Kelionės dalyvės su kun. Kazimieru
Ambrasu gėrisi kalnų panorama

Man teko didžiulė laimė su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariais dalyvauti piligriminėje kelionėje po sakralines vietoves Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje.

Ekskursijai žmones surinko gydytoja Irena Pajarskienė. Jos rūpestingumo dėka visos vietos autobuse buvo užimtos.

Kelionės gidė Teodora mokėjo gražiai papasakoti apie lankomas ar tik pro autobuso langus matomas vietas, linksmai nuteikė keliautojus. Visą kelią mus lydėjo malda bei kun. Kazimiero Ambraso gražūs pamokymai. Išvažiuodami pasimeldėme Kauno jėzuitų bažnytėlėje, vėliau – Čenstakavoje, Lichtenšteine, Enzidelne, Murnau, Altiotinge, Vadovicuose ir paskutinę dieną– vėl Čenstakavoje.


Medingėnų šviesulys – atvažiuojantys kunigai

Naujai perdažyta Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčia

Medingėnai (Plungės dekanatas) – mažytis, net gatvelių pavadinimų neturintis miestelis. Tiksliau, tai į vieną vietą susispietusi gyvenvietė su keliais mediniais ir mūriniais namukais, vienu kitu daugiabučiu ir dar vis gyvuojančia Medingėnų pagrindine mokykla. Tiesa, dar yra seniūnija, ambulatorija, biblioteka ir šiokia tokia laisvalaikio salė, medingėniškių kultūros namais vadinama.

Medingėnams didingumo bei gyvybingumo suteikia pačiame šio miestelio centre stovinti nemaža dviejų bokštų medinė Švč. Trejybės bažnyčia ir šalia jos stovinti iškili mūrinė varpinė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija