Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Medingėnų šviesulys – atvažiuojantys kunigai

Naujai perdažyta Medingėnų
Švč. Trejybės bažnyčia

Poetinę-muzikinę kompoziciją
„Laiškas Jėzui“ atlieka Medingėnų
parapijos jaunimas. Priekyje –
vadovė Dalia Petrauskienė

Medingėnai (Plungės dekanatas) – mažytis, net gatvelių pavadinimų neturintis miestelis. Tiksliau, tai į vieną vietą susispietusi gyvenvietė su keliais mediniais ir mūriniais namukais, vienu kitu daugiabučiu ir dar vis gyvuojančia Medingėnų pagrindine mokykla. Tiesa, dar yra seniūnija, ambulatorija, biblioteka ir šiokia tokia laisvalaikio salė, medingėniškių kultūros namais vadinama.

Medingėnams didingumo bei gyvybingumo suteikia pačiame šio miestelio centre stovinti nemaža dviejų bokštų medinė Švč. Trejybės bažnyčia ir šalia jos stovinti iškili mūrinė varpinė.

Medingėnų parapiją aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantis jaunas kunigas Vytautas Tamašauskas, kuris kas sekmadienį Medingėnuose aukoja šv.Mišias, buria jaunimą aktyviai bažnytinei veiklai, padeda jauniesiems medingėniškiams pasirengti Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Juozas Barsteiga, kas sekmadienį drauge su kunigu V.Tamašausku atvažiuojantis į Medingėnus, turi subūręs nemažą Medingėnų bažnyčios chorą.

Kun. V.Tamašauskas džiaugiasi, kad jam nuoširdžiai padeda rietaviškis klebonas kunigas Egidijus Jurgelevičius, kuris neretai drauge su kunigu V.Tamašausku atvažiuoja į Medingėnus. Abiejų kunigų paakinti, medingėniškiai vasarą sudėję nemažą pinigų sumą perdažė jau beveik be jokios spalvos buvusią Medingėnų Šv. Trejybės bažnyčią.

Visų Šventųjų dieną Medingėnų parapiją aptarnaujančiam kunigui V.Tamašauskui į talką atskubėjo ir Medingėnų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Dalia Petrauskienė, kuri, talkinant jos vyrui Vidui Petrauskui, su parapijos jaunimu parengė poetinę-muzikinę kompoziciją „Laiškas Jėzui“. Nuoširdžiai ir lyriškai skambėjo jaunimo atliktos giesmės, šlovinančios Jėzų Kristų, Jo Meilę bei gerumą, rodomą Jį mylintiems žmonėms. Susirinkusiuosius į Visų Šventųjų pagerbimo iškilmę šis jaunimo sakralinis koncertas giliai sujaudino – kaip ir pati šv. Mišių auka, aukojama kun. V.Tamašausko. „Gerą ir nuoširdų kunigą turime: jis rūpinasi mūsų bažnyčia, jaunimu, jis mus ir į Medingėnų kapelius Amžinybėn palydi…“ – sakė ne vienas medingėniškis Visų Šventųjų dieną.

Vėlinių dieną Medingėnuose vyko Gedulinės pamaldos už šios parapijos mirusiuosius. Šiemet itin gražiai sutvarkytos Medingėnų kapinės jau Visų Šventųjų vakarą ir Vėlinių dieną skendėjo žvakių jūroje… Ir žmonių kapinėse buvo itin daug. „Kai į Medingėnus atvažiuoja mūsų šviesuliai – kunigai V.Tamašauskas ir E.Jurgelevičius – tai ir mus labiau traukia prie Dievo, bažnyčios, prie šios parapijos pagyvėjimo bei atsinaujinimo“, – sakė medingėniškiai.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Medingėnai, Plungės rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija