Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kai nėra atsakomybės

Algirdas Jovaiša

Dedikacijoje nerašau „Žuvusiems vaikams atminti”, nes jie niekur neišėjo, juos po kruopelę išsidalijo visa Lietuva. Lietuvą sukrėtęs baisus nusikaltimas Aleksandrijos kaime paakino žiniasklaidos priemones kartu su visuomene, atsakingais pareigūnais ir politikais iki smulkmenų išgvildenti šio įvykio priežastis ir tolimesnių žingsnių metmenis. Todėl būtų sunku pasakyti kažką naują, nors dar sunkiau tylėti.


Dėl kun. Broniaus Laurinavičiaus skvero Vilniuje padėties

Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio VII kongreso rezoliucija

Mes, Blaivystės sąjūdžio VII kongreso dalyviai, labai pasipiktinome sužinoję, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje valdžia netinkamai rūpinosi kunigo Broniaus Laurinavičiaus skveru. Jo padėtis į gerą nėra pasikeitusi iki šiol.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija