Atnaujintas 2007 lapkričio 23 d.
Nr.87
(1584)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl kun. Broniaus Laurinavičiaus skvero Vilniuje padėties

Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio VII kongreso rezoliucija

Mes, Blaivystės sąjūdžio VII kongreso dalyviai, labai pasipiktinome sužinoję, kad Lietuvos sostinėje Vilniuje valdžia netinkamai rūpinosi kunigo Broniaus Laurinavičiaus skveru. Jo padėtis į gerą nėra pasikeitusi iki šiol.

B. Laurinavičius, šviesaus atminimo kunigas, sovietų priespaudos metais siekė apginti lietuvių ir kitų tautų tikinčiųjų teises, buvo Helsinkio grupės narys, kovojo už tautiškumą ir žmonių blaivybę. Jis žuvo 1981 m. lapkričio 24 dieną Vilniuje, prie dabartinių Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžos, piktų jėgų pastumtas po sunkvežimio ratais. Todėl ten esantis skveras Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 25 dienos sprendimu ir buvo pavadintas kunigo B. Laurinavičiaus vardu. Kunigas (po mirties) Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu.

Šiame skvere kun. B. Laurinavičiaus atminimui pastatytas laikinas medinis paminklėlis. Palaikant Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžiui, buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, kuri siekė kunigo B. Laurinavičiaus atminimo įamžinimo. Iš tos grupės išaugo fondas, kuris rūpinasi, kad skvere iškiltų didingas paminklas kun. B. Laurinavičiaus bei kitų nukankintų ir žuvusių už laisvę kunigų ir pasauliečių atminimui.

Deja, skvere pristatyta netinkamų tai vietai komercinės paskirties statinių, o valdžios institucijos nieko nedaro, kad juos pašalintų. Vilniaus miesto savivaldybė jau po minėto vardo suteikimo paslapčiomis 2000 m. birželio 8 dienos sprendimu Nr. 1200V patvirtino skvero detalųjį planą, pagal kurį skveras tapo komercinės paskirties sklypo dalimi.

Mes protestuojame prieš tokią skvero padėtį ir reikalaujame, kad skvero detalusis planas butų pakeistas – skveras būtų skirtas tinkamam kunigo Broniaus Laurinavičiaus ir kitų garbingų asmenų atminties įamžinimui.

Rimgaudas RIMOŠAITIS,
kongreso pirmininkas

Silvija PEŠTENIENĖ,
kongreso sekretorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija