Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Vytauto Landsbergio
kalba II apylinkės
teisme

Trupinių trupiniai

Reklama: draugas
ar priešas?

Visas jėgas – tautos
dvasiniam atgimimui

Nesibaigiančiu
keliu aukštyn

Gyvenimo vingiuose

Lietuviškos dainos
ir šokiai sužavėjo
vokiečius
bei šveicarus

Venesuelos vyskupai perspėja dėl diktatūros

Mindaugas BUIKA

Venesuelos prezidentas
Hugo Čavesas pagarsėjo
autoritariniu valdymu

Siūlomi Konstitucijos pakeitimai apriboja laisvę

Venesuelos Katalikų Bažnyčia kritikuoja numatytas šalies Konstitucijos pataisas, kuriomis turėtų būti įteisintas prezidento Hugo Čaveso autoritarinis valdymas. Šis populistas, besivadovaujantis socialistine ideologija, siūlo pagrindinio valstybės įstatymo reformas, kuriomis numatoma eliminuoti demokratinį apribojimą, kad prezidentas gali būti renkamas tik dviem kadencijoms. H. Čavesas, kuris prezidentu buvo išrinktas 1998 metais ir šešerių metų kadencijai perrinktas 2006-aisiais, teigia, kad jo sumanyto „XXI amžiaus socializmo“ įtvirtinimui Venesueloje jam reikia daugiau laiko.


Demonstracija prieš Vyriausybės politiką

Giedrius Grabauskas – Karoblis

Šeštadienį prie Vyriausybės, Seimo
rūmų ir Žemės ūkio ministerijos
susirinkę mitingo dalyviai piktinosi
nuolat kylančiomis produktų kainomis
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Lapkričio 24 dieną Vilniuje įvyko demonstracija prieš Vyriausybės ekonominę politiką. Kylant kainoms, Gedimino Kirkilo vadovaujama Vyriausybė nesiima realių žingsnių, kad sušvelnintų krizės padarinius, o toliau skatina privilegijas. Protestuoti prieš tokią padėtį ir pareikalauti permainų susirinko visuomeninių organizacijų atstovai. Demonstracijoje dalyvavo įvairių profsąjungų, pensininkų bendrijų, žemės savininkų sąjungos atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos ir kitų miestų. Prie Vyriausybės rūmų žmonės ėmė rinktis nuo 11 valandos.


Knygos sutiktuvės kaip istorijos pamoka

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
apdovanoja knygos sudarytoją
Liudviką Knizikevičienę

Knygos „Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija“ pristatymas vyko lapkričio 21 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. Ši knyga unikali tuo, kad ją parengė bei leidybą finansiškai parėmė Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“. Sutiktuvėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.


Kultūros židinio šviesa

Radviliškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė
Aldona Januševičienė

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet švenčia 70–ties metų jubiliejų. „Sakoma, kad bibliotekos yra žmogaus vertybių lobynas. Jis nuolat dosniai atvertas visiems, kad padėtų augti žmogui, gausinti žinias, kad įtvirtintų kilniausius idealus. Šis lobynas jungia mus su pasauliu, padeda koja kojon žengti su gyvenimu, kartu neprarandant ryšio su praeitimi, išsaugant kultūros paveldo savitumą“ (iš interneto). Apie šios kultūros įstaigos, skleidžiančios išmintį, dvasines vertybes, istoriją, dabartį ir ateitį kalbamės su direktore Aldona JANUŠEVIČIENE.


Zoltanas Kodajis – didysis vengrų muzikos mokytojas

Arvydas Girdzijauskas

Zoltanas Kodajis (1882 – 1967)

Kiekviena tauta didžiuojasi savo iškiliais žmonėmis. Vieni prisimena karžygius, valstybės veikėjus, kiti – kūrėjus, menininkus. Matyt, naujai atrastame didžiajame pasaulyje mes taip pat jaučiamės drąsiau ir tvirčiau, atsinešdami į jį M. K. Čiurlionio vardą. Vengrams tokia asmenybė yra Zoltanas Kodajis – kompozitorius, švietėjas, etnomuzikologas, estetikos, kalbos ir literatūros tyrinėtojas, prieš 125-erius metus gimęs Kečkemete, Vengrijoje.


Kultūros vertybių kelionės

Bronius VERTELKA

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos
direktorė Rima Maselytė sveikino
savo darbuotoją Raimundą Klimavičių

Visų kultūros vertybių tautos neįstengia išsaugoti. Per karus, okupacijas jie patenka į svetimus kraštus. Apie kultūros vertybių susigrąžinimą, kaip itin svarbų šiandienos dalyką, buvo kalbama lapkričio 15-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje, kur vyko knygų – Raimundo Klimavičiaus „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1940 metais“ ir Zigmanto Kiaupos „Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.“ sutiktuvės.


Darbeliuose atsispindi vaikystė

Bronius VERTELKA

Lankančių moksleivių namus
darbeliai žavėjo ir suaugusius

Lapkričio 21-ąją Aukštaitijos sostinės dailės galerijoje buvo atidaryta jubiliejinė paroda „Panevėžio moksleivių namams-15“. Jos ekspozicijoje – 460 dailės, medžio drožinėjimo, keramikos, rūbų modeliavimo, žaislų siuvimo, floristikos, aviamodelizmo, pynimo iš vytelių ir šiaudelių, dailiųjų amatų ir spec. poreikių mokinių meninio ugdymo būrelių lankytojų darbeliai. Jie atlikti įvairia technika. Tokia mokinių kūryba – kaip trapus prisilietimas prie chaotiškai paslaptingo, mielo, svajonių kupino vaikų pasaulio.


Dvi kartos: senelis Bronius ir vaikaitis Pranas

Laima Macytė

Radviliškio šauliai miesto
jubiliejaus šventėje

Ten gyveno proseneliai

Bronius Kutra gimė 1897 metais Šiaulėnų valsčiuje, Petrošių kaime, vidutinių ūkininkų šeimoje. Šeimoje augo keturi broliai – Petras, Aleksas, Bronius, Pranas – ir dvi seserys. Broniaus Kutros duktė Dionyza pasakoja, kad ir seneliai buvo vietiniai, įaugę į šią žemę, prisirišę prie jos. Prosenelis Petras Kutra yra matęs Pirmojo pasaulinio karo įvykius. Todėl ir trečiasis Kutrų sūnus Bronius vedė grįžęs iš kariuomenės, kai gavo žemės. Jo išrinktoji – Zofija Žaltauskaitė iš gretimo Virikauskų kaimo. Į jos 8 ha ūkį, pridėjęs savo žemės gabalą, ir išėjo ūkininkauti. Bronius Kutra išmoko reto batsiuvio amato, buvo vienintelis batsiuvys apylinkėje, o Zofija apylinkėje garsėjo savo mezginiais.


Tyli šviesa

Apie rašytoją Joaną Danutę Žilaitytę

Joana Danutė Žilaitytė
pokario metais

Lapkričio 20 dieną sukako 75-eri metai žinomai rašytojai Joanai Danutei Žilaitytei-Juškaitienei. Sveikindami rašytoją su jubiliejumi, spausdiname kiek sutrumpintą Jono Juškaičio straipsnį iš 2001 metais „Versmės“ leidyklos išleistos monografijos „Veliuona“. Ši 1161 puslapio knyga ne visiems prieinama ir ne kiekvienam įperkama. Todėl, manome, verta pakartoti žinomo poeto mintis. Ir ypač dabartinėje tragiškoje būklėje, kai Joana Danutė Žilaitytė serga inkstų nepakankamumu ir du kartus per savaitę po tris valandas guli prijungta prie dirbtinio inksto aparato hemodializės salėje, o vyras yra vienintelis jos slaugytojas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija