Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dvi kartos: senelis Bronius ir vaikaitis Pranas

Laima Macytė

Radviliškio šauliai miesto
jubiliejaus šventėje

Ten gyveno proseneliai

Bronius Kutra gimė 1897 metais Šiaulėnų valsčiuje, Petrošių kaime, vidutinių ūkininkų šeimoje. Šeimoje augo keturi broliai – Petras, Aleksas, Bronius, Pranas – ir dvi seserys. Broniaus Kutros duktė Dionyza pasakoja, kad ir seneliai buvo vietiniai, įaugę į šią žemę, prisirišę prie jos. Prosenelis Petras Kutra yra matęs Pirmojo pasaulinio karo įvykius. Todėl ir trečiasis Kutrų sūnus Bronius vedė grįžęs iš kariuomenės, kai gavo žemės. Jo išrinktoji – Zofija Žaltauskaitė iš gretimo Virikauskų kaimo. Į jos 8 ha ūkį, pridėjęs savo žemės gabalą, ir išėjo ūkininkauti. Bronius Kutra išmoko reto batsiuvio amato, buvo vienintelis batsiuvys apylinkėje, o Zofija apylinkėje garsėjo savo mezginiais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija