Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Knygos sutiktuvės kaip istorijos pamoka

Bronius VERTELKA

Vyskupas Jonas Kauneckas
apdovanoja knygos sudarytoją
Liudviką Knizikevičienę

Knygos „Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija“ pristatymas vyko lapkričio 21 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. Ši knyga unikali tuo, kad ją parengė bei leidybą finansiškai parėmė Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“. Sutiktuvėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.


Visas jėgas – tautos dvasiniam atgimimui

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Nepraėjus nė mėnesiui po Lietuvos moterų lygos (LML) jubiliejinės konferencijos ši organizacija lapkričio 17 dieną vėl surengė konferenciją: „Pasitinkant Lietuvos Moterų katalikių draugijos įsteigimo 100-ųjų metinių jubiliejų“. Konferencijos pavadinimas – simbolinis. Jį tiesiogiai savo pranešime atspindėjo tik iš Kauno atvykusi Panemunės moterų katalikių draugijos pirmininkė, Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo 100-ųjų metinių konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė Alė Jurgaitienė. Toliau buvo kalbama apie tautos ateitį, aptariama, kaip įveikti vis tebeplintantį blogį, kaip suvienyti visas pozityviąsias jėgas tautos dvasiniam atgimimui, kai klesti girtuokliavimas, palaidumas, nusikalstamumo augimas, tautos išdavystė… Todėl į kovą su šėtonu turi pakilti kuo daugiau žmonių. „Mes ne tik puoselėjame tautos darželį, bet ir negailestingai rauname piktžoles“, – sakė LML pirmininkė prof. Ona Voverienė.


Kultūros vertybių kelionės

Bronius VERTELKA

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos
direktorė Rima Maselytė sveikino
savo darbuotoją Raimundą Klimavičių

Visų kultūros vertybių tautos neįstengia išsaugoti. Per karus, okupacijas jie patenka į svetimus kraštus. Apie kultūros vertybių susigrąžinimą, kaip itin svarbų šiandienos dalyką, buvo kalbama lapkričio 15-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje, kur vyko knygų – Raimundo Klimavičiaus „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1940 metais“ ir Zigmanto Kiaupos „Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.“ sutiktuvės.


Darbeliuose atsispindi vaikystė

Bronius VERTELKA

Lankančių moksleivių namus
darbeliai žavėjo ir suaugusius

Lapkričio 21-ąją Aukštaitijos sostinės dailės galerijoje buvo atidaryta jubiliejinė paroda „Panevėžio moksleivių namams-15“. Jos ekspozicijoje – 460 dailės, medžio drožinėjimo, keramikos, rūbų modeliavimo, žaislų siuvimo, floristikos, aviamodelizmo, pynimo iš vytelių ir šiaudelių, dailiųjų amatų ir spec. poreikių mokinių meninio ugdymo būrelių lankytojų darbeliai. Jie atlikti įvairia technika. Tokia mokinių kūryba – kaip trapus prisilietimas prie chaotiškai paslaptingo, mielo, svajonių kupino vaikų pasaulio.


Kultūros židinio šviesa

Radviliškio rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė
Aldona Januševičienė

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiemet švenčia 70–ties metų jubiliejų. „Sakoma, kad bibliotekos yra žmogaus vertybių lobynas. Jis nuolat dosniai atvertas visiems, kad padėtų augti žmogui, gausinti žinias, kad įtvirtintų kilniausius idealus. Šis lobynas jungia mus su pasauliu, padeda koja kojon žengti su gyvenimu, kartu neprarandant ryšio su praeitimi, išsaugant kultūros paveldo savitumą“ (iš interneto). Apie šios kultūros įstaigos, skleidžiančios išmintį, dvasines vertybes, istoriją, dabartį ir ateitį kalbamės su direktore Aldona JANUŠEVIČIENE.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija