Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Visas jėgas – tautos dvasiniam atgimimui

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Nepraėjus nė mėnesiui po Lietuvos moterų lygos (LML) jubiliejinės konferencijos ši organizacija lapkričio 17 dieną vėl surengė konferenciją: „Pasitinkant Lietuvos Moterų katalikių draugijos įsteigimo 100-ųjų metinių jubiliejų“. Konferencijos pavadinimas – simbolinis. Jį tiesiogiai savo pranešime atspindėjo tik iš Kauno atvykusi Panemunės moterų katalikių draugijos pirmininkė, Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo 100-ųjų metinių konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė Alė Jurgaitienė. Toliau buvo kalbama apie tautos ateitį, aptariama, kaip įveikti vis tebeplintantį blogį, kaip suvienyti visas pozityviąsias jėgas tautos dvasiniam atgimimui, kai klesti girtuokliavimas, palaidumas, nusikalstamumo augimas, tautos išdavystė… Todėl į kovą su šėtonu turi pakilti kuo daugiau žmonių. „Mes ne tik puoselėjame tautos darželį, bet ir negailestingai rauname piktžoles“, – sakė LML pirmininkė prof. Ona Voverienė.

Invokacijai pakviestas mons. Alfonsas Svarinskas davė toną konferencijos eigai. „Aiškiai pastebime valstybės ir visuomenės griovimą, begalinį blogio plitimą, – sakė mons. A. Svarinskas. – Štai jauna mergina, aiškiai neturinti nuovokos apie katalikų tikėjimą, internete paskelbė tekstą „Septynios Bažnyčios nuodėmės“. Mūsų, tikinčiųjų, pareiga – atskleisti klaidas, parodyti kelią suklaidintiems žmonėms“. Jis apgailestavo, kad mažai kas besimeldžia ir prašė susirinkusiųjų kartą per mėnesį eiti išpažinties, sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Šv. Mišių aukoje, kasdien bent vieną valandą skirti dvasiniams reikalams: maldai, religinės literatūros skaitymui. Monsinjoras paprašė visus bent pusmečiui užsiprenumeruoti vienintelį Lietuvoje katalikišką laikraštį „XXI amžius“. „Eikim naikinti blogį, Dievo priešą. Niekas už mus nesukurs ateities, tik mes patys. Dievas su mumis. Supraskime ir vykdykime jo valią“, – sakė mons. A. Svarinskas.

Konferenciją dainomis sveikino Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio folklorinis ansamblis „Giedra“, išgirdome parlamentarės Valijos Aleknaitės-Abramikienės, Tėvynės Sąjungos frakcijos narės, atsiųstą pasveikinimą. Tiesiai iš Tėvynės Sąjungos tarybos posėdžio, kuriame buvo nuspręsta susijungti su Tautininkų sąjunga, atskubėjo Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila. Jis pasakojo apie savo vadovaujamos partijos galimybes prisijungti prie TS.

Konferencijoje pristatyta Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės knyga „Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmenybė“. (Tie, kuriems svarbi lietuvių tautos kultūros istorija, iki šiol žinių apie prelatą Juozapą Laukaitį ieškojo enciklopedijose.) Šiemet suėjo 55-eri metai nuo prelato J. Laukaičio mirties. Dar yra jį pažinojusių žmonių. Vienas jų – mons. A. Svarinskas, kartu kalėjęs lageryje, konferencijoje mielai dalinosi prisiminimais: „Į lagerį už tai, kad neišdavė partizanės išpažinties paslapties, prel. J. Laukaitis pateko būdamas 75-erių metų. Jį suėmė Seirijuose. Niekada savo herojiško poelgio nesigailėjo, nors teko daug kentėti. Prastas lagerio maistas sekino jėgas, tačiau dilgėlių sriuba dalijosi su kitais, o kūno gyvybę palaikė gimnastika. Labai mylėjo lietuvių kalbą, net lageryje kovojo už gimtosios kalbos grynumą. Tai buvo giliai tikintis, kantrus, stiprios valios žmogus, patriotas, vertas valstybinio apdovanojimo“.

E. Biliūtės-Aleknavičienės knyga apie prel. J. Laukaičio gyvenimo metą praplečia mūsų supratimą, skatina pasimokyti iš jo poelgių lemtingais išbandymų metais.

Dėkojame LML už turiningą konferenciją. Lauksime kitų prasmingų renginių.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija