Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kultūros vertybių kelionės

Bronius VERTELKA

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-
Bitės viešosios bibliotekos
direktorė Rima Maselytė sveikino
savo darbuotoją Raimundą Klimavičių

Visų kultūros vertybių tautos neįstengia išsaugoti. Per karus, okupacijas jie patenka į svetimus kraštus. Apie kultūros vertybių susigrąžinimą, kaip itin svarbų šiandienos dalyką, buvo kalbama lapkričio 15-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje, kur vyko knygų – Raimundo Klimavičiaus „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1940 metais“ ir Zigmanto Kiaupos „Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.“ sutiktuvės.

Leidyklos „Versus aureus“ direktorius Artūras Mickevičius teigė, jog G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojo R. Klimavičiaus knyga – ypatingas reiškinys. Panevėžietis savo darbą atliko tyliai ir nesigarsindamas. Abiejų autorių knygų rankraščiai į leidyklą pateko vienu metu, bet Raimundo užsigulėjo metais ilgėliau.

Prof. Zigmantas Kiaupa kalbėjo, jog abu jie buvo pažįstami, tačiau nežinojo, ką kiekvienas rašo. Vilnietis prisipažino, jog sugebėjo perskaityti tik du trečdalius Raimundo knygos, tačiau tai atliko su dideliu malonumu. Ji parašyta labai lengvai, remiantis istoriniais šaltiniais – kaip koks detektyvinis romanas.

Pasakodamas savo knygos atsiradimo istoriją, prof. Z. Kiaupa teigė, jog jo rengtas tekstas nebuvo numatytas spausdinti – jis buvo skirtas Kultūros paveldo departamento valdininkams kaip pažyma. Tačiau gerai atliktas darbas, departamento direktoriui parėmus, nukeliavo į leidyklą.

Raimundas Klimavičius, knygos „Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema ir jos sprendimas 1918-1920 metais“ autorius, kalbėjo, jog kultūros vertybių susigrąžinimo problema yra maždaug tokia pat, kokia ji buvo beveik prieš 90 metų. Liūdina tai, jog Lietuvoje nėra profesionalių teisininkų-ekspertų tarptautinio kultūros vertybių susigrąžinimo klausimais. Tarpukaryje čia buvo didelis diplomatų, ypač J. Baltrušaičio, vaidmuo. Dabar Lietuvos ambasadorius Ukrainoje, apsilankęs Charkovo universitete, nesugebėjo pateikti kultūros vertybių, išvežtų iš Vilniaus universiteto ir dabar esančių šios užsienio šalies aukštojoje mokykloje, sąrašo. Vargu ar jos grįš į tėvynę.

Knygos rašymui R. Klimavičius skyrė pusantrų metų, o medžiagą jai rinko daugiau nei dešimtmetį. Viena knygos dalis parašyta naudojantis interneto medžiaga.

Prof. Z. Kiaupa ir R. Klimavičius pabrėžė didžiulį Pauliaus Galaunės, dailės istoriko ir kritiko, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininko, vaidmenį prieškariu susigrąžinant kultūros vertybes. Šio žmogaus darbas iki šiol nėra įvertintas.

Leidyklos „Versus aureus“ direktorius A. Mickevičius panevėžiečiui R. Klimavičiui įteikė jo knygą, įrištą dar senoviniu būdu. Tai – vienintelis toks egzempliorius. Netrūko norinčių pasveikinti panevėžietį knygos autorių. Renginyje grojo Panevėžio miesto moterų styginis kvartetas.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija