Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Zoltanas Kodajis – didysis vengrų muzikos mokytojas

Arvydas Girdzijauskas

Zoltanas Kodajis (1882 – 1967)

Kiekviena tauta didžiuojasi savo iškiliais žmonėmis. Vieni prisimena karžygius, valstybės veikėjus, kiti – kūrėjus, menininkus. Matyt, naujai atrastame didžiajame pasaulyje mes taip pat jaučiamės drąsiau ir tvirčiau, atsinešdami į jį M. K. Čiurlionio vardą. Vengrams tokia asmenybė yra Zoltanas Kodajis – kompozitorius, švietėjas, etnomuzikologas, estetikos, kalbos ir literatūros tyrinėtojas, prieš 125-erius metus gimęs Kečkemete, Vengrijoje.


Nesibaigiančiu keliu aukštyn

(Poetės, 2004 metų Nacionalinės premijos laureatės, Onos Baliukonytės (Baliukonės) atminimui)

Onė Baliukonė (Baliukonytė)
(1948 06 01 – 2007 11 20)
Algimanto ŽIŽIŪNO nuotrauka

Lapkričio 20-ąją mus paliko 2004 metų Nacionalinės premijos laureatė, poetė, eseistė, tapytoja, o pasakius vienu talpiu žodeliu – šviesanešė dzūkaitė Onutė Baliukonytė (Baliukonė).

Gal ne visi nekrologai „siuvinėti“ juodais liūdesio žodžiais. Tylos minute, širdies malda pagerbdami išeinančius, akimoju žvalgomės jų paliktųjų žodžių – išminties perlų, kūrybos vaisių, kuriuos turėdami, tvirčiau vaikštome mums Aukščiausiojo skirtą gyvenimo atkarpą „nuo – iki“ žemės laike. Įkandin Jų bus drąsiau eiti Amžinosios šviesos link. Mirę kūrėjai ypač stiprina mus, gyvuosius, nes jie yra neklystantys žmogiškos etikos mokytojai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija