Atnaujintas 2007 lapkričio 28 d.
Nr.88
(1585)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Faustą Kiršą

(Pabaiga. Pradžia Nr. 76, 78, 82, 84, 86)

– Faustai, nereikia to daryti. Nuolaidžiavimu mes čia nieko nelaimėsime. Aš jau pasiruošęs eiti į kalėjimą: išsimaudžiau, pakeičiau baltinius, pasirinkau paketą naujausių romanų. Tikiuosi, kad ten per daug nenuobodžiausiu, – sakau Kiršai.

Staiga suskamba redakcijos telefonas:

– Kalba krašto apsaugos ministras pulkininkas Giedraitis. Tik viena valanda liko pabaudai sumokėti, o man pranešė, kad jūs dar nesumokėjote. Argi laukiate, kol ateis jūsų areštuoti?

– Taip, pone ministeri, aš pabaudos nesumokėjau ir jos nesumokėsiu. Aš dabar esu „Naujosios Romuvos“ redakcijoje, Laisvės alėja 31b, galite čia atsiųsti policininkus ar kareivius manęs paimti į kalėjimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija